Dr. Dezső Csaba

Adjunktus

dezso.csaba@btk.elte.hu

Végzettség

egyetemi diploma: ELTE BTK indológia (1997) és latin (1998) szak

PhD (DPhil, Oxon) oriental studies / nyelvtudomány; a disszertáció címe: Much Ado About Religion. A Critical Edition and Annotated Translation of the Āgamaḍambara, a Satyrical Play by the Ninth Century Kashmirian Philosopher, Bhaṭṭa Jayanta

Publikációk

"Az ókori India", in: Szemelvények az ókori kelet jogforrásaiból. Válogatás az ókori Irán, India és Kína jogemlékeiből. Szerk. Jany János, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003, pp. 51-98.

"Vallási tolerancia Kasmírban a 10. század fordulóján", in: Orientalista Nap 2003. Szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori, MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet, Budapest, 2003, pp. 23-33.

Jayanta Bhatta: Much Ado About Religion, ed. and transl. Csaba Dezső, Clay Sanskrit Library, New York University Press, 2005.

"Sundarasena: Critical edition of a Sanskrit play preserved in a fourteenth-century Nepalese manuscript", in: Acta Ant. Hung. 45, 2005, 173-186.

"A Kuṭṭanīmata kritikai kiadásának szükségessége és lehetősége" in: Felföldi Szabolcs (szerk.): Abhivādana: tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szeged, 2005.

“A Parallel Edition of the Nepalese and South Indian Recensions of the First Act of the Kundamālā”, Part I in Newsletter of the NGMCP, Number 3 (January–February 2007), Part II in Newsletter of the NGMCP, Number 4 (May–June 2007).

"A Curious Play (kim api rūpakam): Bhaṭṭa Jayanta's Āgamaḍambara in the Light of Classical Indian Dramaturgy" in: Indian Languages and Texts Through the Ages: Essays of Hungarian Indologists in Honour of Prof. Csaba Tottossy. Ed. by Csaba Dezso. Manohar, New Delhi, 2007.

Novellafordítások

Szaádat Haszan Mantó: Tóbá Tékszingh. 2000, 1997 augusztus.

Sailés Matijání: Mrs. Greenwood, Isztmat Csughtáí: Fullánk néni, Szaádat Haszan Mantó: Tóbá Ték Szingh in: Tea a Tádzs Mahalban. Mai indiai elbeszélők. Argumentum, Budapest, 1998.

Sailés Matijání: Rahmatullá. 2000, 1999 január (11 / 1), 24-28.

Szaádat Haszan Mantó: A királyság vége. Holmi, 2004 augusztus (17 / 8), 951-958.

Phanísvarnáth "Rénu": A szamvadijá, Szaádat Haszan Mantó: Tóbá Ték Szingh in: Huszadik századi indiai novellák. Szerk. Greskovits Endre. Noran, Budapest, 2008.

Oktatói tevékenység

2005, 2007: szanszkrit irodalom oktatása a Bécsi Egyetemen (Erasmus oktatói csere)
2004: tutori munka az Erasmus Kollégiumban
2002. februártól: indológia szakos hallgatók oktatása az ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszékén (szanszkrit nyelvgyakorlatok, szanszkrit szövegolvasás, ind kultúrtörténeti alapismeretek, óind irodalomtörténet, szakdolgozati szeminárium)
2001 április: szanszkrit szövegolvasás meghívott előadóként az ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszékén
1999-2000: Szövegolvasás szeminárium, Faculty of Oriental Studies, Oxford University
1997-98: Bevezetés az indiai kultúrtörténetbe, Szanszkrit szövegolvasás megbízott előadóként az ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszékén

Tudományos tevékenység

2002-től részvétel a Clay Sanskrit Library munkájában, melynek célja szanszkrit irodalmi művek magas színvonalú, angol fordítással ellátott kiadása (a Loeb Classical Library mintájára)
2002-2006 részvétel a „Szanszkrit és hindí szövegkiadások készítése” című OTKA kutatási projektben (T 038047)
1999, 2000, 2001, 2003: kéziratgyűjtő kutatóutak Indiában és Nepálban

Előadások

2008 április: előadás a Kuṭṭanīmatáról a Columbia University-n
2007. november 16: “Why Did Rāma Forsake Sītā? The Story of the Uttarakāṇḍa in Classical Indian Dramas” címmel előadás a Bécsi Egyetem Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde intézetében
2004. március 6: előadás a The South Asian Legacy of Sir Aurel Stein címmel megrendezett nemzetközi konferencián (Leicester, Nagy Britannia)
2003: előadás az Orientalista Napon
2002: előadás az Ókortudományi Társaságban
2001 június 2: előadás a Védikus vallás hagyományozásáról a ‘Transmission of Religious Traditions’ címmel az oxfordi University College-ben rendezett konferencián