Hindí anyagok (Under construction!)


Öt Asghar-novella pdf-formátumban Négyesi Mária fordításában: letöltés!Raszkhán: Négysorosok

Brahmát vágyva purána-dalokban, erős vággyal hallgattam a Védát.

Hogy formája milyen, s milyen a természete, el sehol és sose mondták.

Szólongatva-keresve - hiába - se férfi, se nő nem látta a Raszkhánt.

Kunyhójába' keresd a Iigetben: Rádhának dörzsölgeti lábát.

 

Ő, kit Sésa, Ganésa, Mahésa, Dinésa, Szurésa dalol szakadatlan,

s mondja a Véda: se kezdete-vége, se része, nem oszthatod, áthatolatlan,

Nárada, bölcs Suka, Vjásza hiába igyekszik a túlpartjára, amottan:

csordáslány viszi táncba, ha ad neki csöppnyí írót fölözőkanalában.

 

Fénylik a por a homlokán, mellén pompás virágfüzér,

teheneit legelteti pásztorok dalára, hej!

Olyan édes, ahogyan csak az édes bambuszfurulya,

csábos pillantása, lassú elmosolyodása, hej!

Kadambafa közelében, a folyónak folyásánál

háztetőre menj fel és lásd: leng sárga ruhája, hej !

Bőven ontja rám nedüjét, testem hevét csillapítja,

életemet vidámítja, ő jön, Raszakhána, hej!

 

Volt Ganiká meg Adzsámíl, az elefánt s keselyű tettére bocsánat.

Gautama asszonya megváltást, Prahláda bajára kapott nyugodalmat.

Aggódnod mire jó, Raszakhán, hisz a Nap nyomorult fia már nem is árthat,

abban a percben, amint védőül a Vajtolvajt fogadod temagadnak.

 

Elvesztette eszét egy gópi, barátnőm, hányja kezét meg a lábát!

Anyja azóta az isteneket szólítja, anyósa meg ördögüzőt várt!

Hej, Raszakhán által bekerítve egész Bradzs! Már az utat se találják!

Senki se kapja ki, nem veti tűzre kezéből istenvert furulyáját?

Kedves, a kertbe miért mégy? Én, ha a házba' leülsz, mutatok csudakertet:

gránátalma virága a sarkam, a csampaka ága karom -- megölellek;

melleimen citrom zamatát, szőlőm fátylamnak alatta leled meg.

Ágyékom? Tele kelyhe gyönyör-szirmok nedüjével. Igyad ki e kelyhet!

 

Szárim után kapdosva tejet kérsz? Vedd csak! Mennyit akarsz tejet inni?

Épp csak megkóstolni vajat kérsz? Vedd csak! Mennyit akarsz vajat enni?

Jól tudom én a szived vágyát Raszakhán; minek annyit csűrni-csavarni?

Mondva tehén-nedüjét, te gyönyört kívánsz: sohasem fogom azt neked adni!

 

Hogyha megint ember leszek én, legyenek bradzsföldi gulyások a társaim!

Hogyha tehén leszek én - mi legyek? - legelésszek örökre a Nanda-gulyába' kinn!

Kő? A hegyé, minek ernyőjén elakadt Várzúzó Indra vizárja mind!

És ha madár leszek én, fészkeljek a Dzsamná-parti kadambafa ágain!

 

Bangha Imre és Déri Balázs fordításai

 Ánandghan: A Jótudásúhoz

Ánandghan (c1700-1157) számunkra gyakran idegen világot idéző, idegen esztétika fegyelmezte díszes verseiben olyan életérzést idéz meg magával ragadó erővel, mely a modern ember egyik legalapvetőbb tapasztalata: a szeretettől való megfosztottság, az egykor megismert boldogságtól és Istentől való elhagyatottság fájdalmát.

Akik Indában ismerik néhány versét, azok közül a legtöbben csak a hibás, huszadik században kitalált GhanÁnand néven hallottak költőről, és életéről csak a szerelméhez és halálához fűződő tizenkilencedik századi legendákat idézik. Ám a Ánandghant mégis a legnagyobbak között tartják számon, aki a XVIII. század költészetének nyelvjárásán, a ma már kevesek által értett irodalmi bradzs nyelven, a klasszikus ind esztétika szigorú szabályai szerint felépített, mély fájdalomtól átjárt, tökéletes versekben fejezte ki a kedvesétől elszakadt ember agóniáját.

A költő életéről csak a modern kutatásnak sikerült kiderítenie néhány adatot, ám versei megértéséhez sokkal jobb útmutató egy Ánandghanhoz nevéhez kapcsolt legenda. Eszerint a költő eredetileg egy kedvesének verselgető hindú írnok volt a felbomló Mogul Birodalom szultánjának, „pompakedvelő" Muhammadsáhnak (1719-1848) az udvarában, Delhiben. Ánandghan szerelmét, egy muszlim táncosnőt Szudzsánnak, Jótudásúnak, Értőnek szólította verseiben, és ígéretet tett neki, hogy csak neki fogja verseit énekelni. Mikor mindez rosszakarói tudomására jutott, beárulták a tehetséges írnokot a szultánnál, akit országa politikájánál jobban lekötött a szépség élvezete, s aki maga is költő volt, és lelkes művészetpártoló. Ánanadghan a szultán felszólítására azonban nem volt hajlandó énekelni. Ekkor ellenségei azt ajánlották a szultánnak, hogy Szudzsán révén kérje fel, hogy énekelje el néhány versét. Szudzsán kérésére Ánandghan énekelt, de nem a szultánnak, hanem Szudzsánnak: feléje fordulva, s a szultánnak háttal. A hallgatóságot, annyira rabul ejtette a vers szépsége, hogy az uralkodó a felségsértés miatt nem ítélte halálra az írnokot, hanem vétségéért csak száműzte a fővárosból. Indulása előtt Ánandghan kérlelte kedvesét, hogy tartson vele, de a táncosnő úgy döntött, hogy az udvarban marad. Ánandghan korának egyik legnépszerűbb zarándokhelyén Vrindávanban Krisna-imádó szerzetesnek állt, azonban továbbra is Szudzsánhoz írta verseit, és a költő saját neve - melynek jelentése „örömfelhő" - mellett továbbra is megjelent a Szudzsán, „Jótudású" név négysorosaiban. A szó azonban ezen túl már nem a földi táncosnőre vonatkozott, hanem a Jótudású istenségre, Krisnára.

Ánanadghan negyven négysorosát majd másfél évtizede Déri Balázzsal közösen fordítottam magyarra (Ánanadghan: A Jótudásúhoz: a nőhöz és istenhez. Delhi 1996). Az eredetihez közelálló, mégis magyaros formában igyekeztünk megszólaltatni a néha távolinak tűnő képvilágot.

Mondjam a szúrós pillantás-nyilakat? Sebeim köszörűli, ha vallok,

életemet szomjazza, tüzével a sebbe erősebb vágyakozást olt,

ámde öröm felhője - Szudzsán - élet-gyökeréből szór üde záport.

Más kínlódva farigcsál rímeket - engem az én költészetem alkot.

 

Szó-mátka a szív-palotában ül és csend-fátyol alatt, letakarva ragyog,

szelid és szép szóalak-értelem ékszer a lényeg-forma örömteli jón.

Míg az ész-nyoszolyára leülteti, nyelv-huga elkíséri a fül-folyosón,

értés-kebelére karolva, öröm felhője, tudás-hitves mosolyog.

 

Megrészegedik, mikor ámul a szem, hogy részeg a szép, a gazellaszemű;

Az öröm felhője elázva, ragyogva nevet, beleszédül, erőtelenűl,

gügyög és fecserész, szétszórt, szeme tág, beszükűl, káprázik, el-elnehezül.

A szemérem örül, ha Szudzsán bűbája előtt leveretve maradt, egyedűl.

 

Páratlan szép formád fénylő vizét amint látta lelkem,

vágyra gyúlva, vágytól folyva vigadni a habba száll.

Beléesett tarka színek csupa-mozgás hullámába;

a parttalan nagy vízárban a túlpartra hogy talál?

Nem tűnik fel, örömfelhő, sehol sem a szilárdság-szirt,

a nyomorult erőveszve már félúton holtra vál.

Támaszra sehogy sem lel a süllyedő a moszat hajban:

mentett már meg merüléstől valakit a békanyál?

 

Azelőtt a szemem szépséget ivott, de ma gond tüze perzseli, könnye pereg.

Szerelem táplálta az életemet, de ma vétkeivel tele sír, kesereg.

Az öröm felhője Szudzsán nélkül az öröm meg az ékszer, a dísz odalett.

Azelőtt hegy volt az a lánc nyakadon, de ma jöttöd elébe került az a hegy.

 

Nekem osztályrészem a nem-feledés, a felejtés lett, kedves, teneked.

Panaszoljam-e ezt? - A fejemhez emeltem. Amit lelkedből vágysz, teheted.

De a szó, ami rólad szól, nekem élet, örömfelhő, élet-lehelet.

„Légy jól!" S bár vagy te magadban-elég, a mi áldásunkat örökre vegyed.डॉ. गीता शर्मा, हंगरी में संस्कृत कार्यशाला
कोसैग-हंगरी पाँचवे इंटरनेशनल इंटेंसिव संस्कृत समर रिट्रीट (एफ.आई.एस.एस.आर.) का आयोजन 21 जुलाई 2008 से 26 जुलाई 2008 तक कोज़ेग हंगरी में किया गया। इसका आयोजन इन्डोयूरोपियन स्टडीज़ भारोपीय अध्ययन विभाग, ओत्वोश लोरांद विश्विद्यालय बुदापेश्त (हंगरी) ने किया। कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक ऐल्ते विश्विद्यालय के संस्कृत वरिष्ठ प्राध्यापक श्री चाबा देजौ और हिंदी की विभागाध्यक्ष सुश्री मारिया नेज्यैशी थीं। इस रिट्रीट में भाग लेने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों से लगभग 20 युवा संस्कृत विद्वान एवं विद्यार्थी आए। कार्यशाला में संस्कृत की तीन पुस्तकों का पठन-पाठन के लिए चयन किया गया, जिनका अध्ययन तीन अलग-अलग सत्रों में किया जाता था। प्रथम सत्र की पुस्तक थी कुट्टनीमतम् (दामोदर गुप्त)। इस सत्र के संचालक चाबा देजौ और प्रोफेसर डोमिनिक गुडॉल थे। दूसरे सत्र की पुस्तक थी परमोक्षनिरासकारिकावृत्तिः (भट्ट रामकंठ)। सत्र के संचालक थे डॉ. एलेक्स वाटसन और डोमिनिक गुडाल। तीसरे सत्र की पुस्तक थी वाराणसीमाहात्म्यम् इस सत्र के संचालक थे डॉ. पीटर बिशप। ऐल्ते विशविद्यालय ने सन् 2002 में पहले इंटरनेशनल इंटेंसिव संस्कृत समर रिट्रीट (आई.एस.एस.आर.) का आयोजन रोमानिया में किया था। दूसरे समर रिट्रीट का आयोजन फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज़ (ई.एफ.ई.ओ.) ने पॉडिचेरी में, तीसरे का आयोजन पोलिश भारतविद्याविदों द्वारा पोलेंड में 2004 में और चौथा एक बार फिर 2007 में पॉंडिचेरी में किया गया। इन संस्कृत समर रिट्रीट्स का उद्देश्य संस्कृत के काव्य, शास्त्र, पुराण एवं तंत्र साहित्य में से कुछ पुस्तकों का चयन करके उनका सामूहिक पठन-पाठन करना रहा है जिससे भारतीय साहित्य, दर्शन एवं धर्म संबंधी ज्ञान का प्रथम दृष्ट्या अनुभव प्राप्त किया जा सके। इसका संचालन भी परंपरागत् विश्वविद्यालयी शैली में न होकर नए रूप में होता है। प्रत्येक पुस्तकीय सत्र का संचालक एक ऐसा संस्कृत विद्वान (विद्यार्थी) होता है जो उस पुस्तक पर शोधरत है। हर एक यदि मौसम साथ देता है तो ये सत्र प्रकृति के सान्निध्य मे पेड़ों की छाया में भी आयोजित किए जाते है। प्रतिभागी अपने अपने लेपटॉप लेकर पेड़ों की छाया में बैठकर भी अध्ययन करते हैं। कोई एक प्रतिभागी निर्धारित पुस्तक से कुछ अंश पढ़ता है और उसपर अपने विचार व्यक्त करता है। सभी प्रतिभागी बराबर से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं व शंकाएँ उठा सकते हैं। इस आयोजन का एक बड़ा वैशिष्ट्य यह भी था कि यह बिना किसी सरकारी अनुदान के ही किया गया था। सभी प्रतिभागियों ने अपने संपूर्ण खर्च का वहन स्वयं ही किया था, जो उनके संस्कृत प्रेम और निष्ठा का परिचायक है।
डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, मशीनी अनुवाद कंप्यूटर के विकास के साथ- प्रत्येक क्षेत्र में एक क्रांति सी हो रही है। यह असर व्याख्यानमालाओं संगोष्ठियों और कार्यशालाओं पर भी दृष्टिगत होने लगा है। अब संगोष्ठियों के लिए वक्ताओं और श्रोताओं का एक स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। वक्ता अपने घर या कार्यालय से अपनी सीट पर बैठे-बैठे व्याख्यान दे सकता है। श्रोता एक स्थान पर एकत्रित होकर या अलग-अलग स्थानों पर बैठकर पूरा भाषण सुन सकते हैं और अपनी त्वरित प्रतिक्रिया भी सभी सम्मिलित व्यक्तियों को सुनवा सकते हैं। ऐसा संभव है कि भविष्य में बहुत ही तेज गति के तथा शत प्रतिशत सही अनुवाद करनेवाले स्वचालित अनुवाद तंत्र विकसित हो जाएँ तो संभव है कि विश्व के किसी भी कोने में बैठकर किसी बैठकर किसी अन्य विद्वान का भाषण उसी समय या किसी भी समय यदि किसी सर्वर की स्मृति में सहेजा गया है तो सुना जा सकेगा। हाँ बाद में सुनने पर आप अपनी प्रतिक्रिया तो दे पाएँगे पर हो सकता है कि आपको तुरंत उत्तर न मिले पर कुछ समय बाद मिल जाए। इतना ही नहीं आपके अनुरोध पर कंप्यूटर आपके द्वारा वांछित कार्यक्रमों को उसी प्रकार स्मृति में सहेज लेगा जिस प्रकार टी. वी कार्यक्रमों को सहेज कर रखता है और आप अपनी मर्जी से अपने उपलब्ध समय में उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। बजट प्रस्तुत होने पर तथा चुनाव होने के दौरान प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों में इस तरह की बानगी देखने को मिलती है जो धीरे-धीरे और भी व्यापक होते चले जाएँगे। भारत जैसे विकासशील व अन्य अविकसित देशों के संदर्भ में विचार करने पर – जब कंप्यूटर ही उपलब्ध न हों या उपलब्धता सीमित हो या उच्च कोटि के तेज गति से कार्य करनेवाले कंप्यूटर उपलब्ध न हों तो क्या- जैसी समस्या सामने आती है। इस सीमा के विषय में भी सस्ते कंप्यूटर बनाकर उद्योग सहायता कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मानव-प्रयुक्त-प्रदत्त आँकड़ों, शब्दों, चित्रों ध्वनियों, संगीत, वार्तालाप व गत्यात्मक चित्रों आदि जैसे किसी भी सूचना संरूप को अपनी स्मृति में धारण कर सकता है । इतना ही नहीं स्मृति में अवस्थित इस सामग्री को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके तथा संसाधित करके उसे आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके पुनः उपलब्ध करवा सकता है। कंप्यूटर से कोई कार्य संपन्न करवाने के लिए उसे आदेश देना पड़ता है। ये आदेश शब्द, अंक या इनसे निर्मित इकाइयों के रूप में कंप्यूटर को दिए जाते हैं। यदि हम अपने आदेश रोमन लिपि में या किसी अन्य लिपि में देते हैं तो कंप्यूटर उन्हें अपनी बाइनरी भाषा में परिवर्तित करके समझता है और इसी भाषा में उन्हें अपनी स्मृति में सहेजता है। कंप्यूटर पर कोई भी साफ्टवेयर चलाकर वांछित सामग्री को उसकी डिस्प्ले यूनिट पर देखा जा सकता है या फ्लॉपी पर अंकित किया जा सकता है, या प्रिंटर की सहायता से कागज पर अंकित किया जा सकता है। फ्लॉपी के स्थान पर यह सामग्री ऑडियो, वीडियो कैसेट या सी.डी या वीसीडी पर भी अंकित करके सहेजी जा सकती है। कंप्यूटर के साथ यदि स्पीकर लगे हों तो ध्वन्यात्मक सामग्री का श्रवण भी किया जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर को आदेश देने के लिए कुंजीपटल, की सहायता से कुंजीयन करके, स्पर्श संवेदी स्क्रीन को छूकर, माइक से बोलकर व ओ. सी. आर. से दिखाकर आदेश दिए जा सकते हैं। इस सामग्री को लाइन संचार, माइक्रोवेव संचार व उपग्रह प्रणाली की सहायता से कंप्यूटर पर विश्व के किसी भी कोने में देखा, पुनःप्रस्तुत व पुनःव्यवस्थित किया जा सकता है। कंप्यूटर आदेश ग्रहण व विश्लेषण का कार्य अपनी कंप्यूटर की भाषा के माध्यम से ही ग्रहण करता है। इस कारण से अन्य भाषाओं में टंकित, चित्रों के या ध्वनियों के रूप में प्रस्तुत सामग्री को कंप्यूटर अपनी बाइनरी भाषा में ही समझता है। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए- कंप्यूटर लिपियों व ध्वनियों आदि को समझ सके, व विश्लेषण के बाद उन्हें पुनः किसी लिपि या ध्वनि के रूप में प्रस्तुत कर सके - कुछ विशिष्ट इंटरफेजे़ज तथा इंटरप्रेटर बनाए जाते हैं। ये मानवीय भाषा के शब्दों व अंकों आदि को बाइनरी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं ताकि कंप्यूटर मानव की व मानव कंप्यूटर प्रदत्त सामग्री को ग्रहण करने में समर्थ हो जाए। कंप्यूटर में सामग्री प्रविष्टि व निर्गम के संदर्भ में कंप्यूटर अनुवाद तंत्र की पहली सीमा या विशेषता सामने आती है। कंप्यूटर में सामग्री प्रविष्टिकरण का माध्यम क्या होगा? कंप्यूटर में सामग्री का कुंजीयन किया जाएगा, या कंप्यूटर में सामग्री ओ. सी. आर के माध्यम से ग्रहण करेगा और इस प्रक्रिया में वह हस्तलिखित सामग्री को भी पहचान लेगा या केवल टंकित सामग्री को ही समझने में सक्षम होगा। इसी तरह कंप्यूटर ध्वन्यात्मक सामग्री ग्रहण करने पर उच्चारण संबंधी समस्याओं और विविधताओं को कैसे पहचानेगा, खासकर जब वह शत प्रतिशत एक्यूरेसी में विश्वास रखता हो। इस तरह की समस्त समस्याओं व सीमाओं के निदान के लिए भाषा वैज्ञानिकों तथा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रारंभ में एक बार बहुत अधिक परिश्रम करके सटीक सॉफ्टवेयर विकसित करने होंगे। एक बार जब इस तरह के सॉफ्टवेयर विकसित हो जाएँगे तो उन्हें अन्य भाषाओं के लिए प्रयोग करने में शायद इतनी कठिनाई नहीं होगी। इस तरह के कार्यों के लिए विपुल राशि की आवश्यकता होगी। यह राशि इतनी होगी कि कोई व्यक्ति या सरकार खर्च करने में हिचिकिचाएगी। ऐसी स्थिति में प्राइवेट कंपनियों को आगे आकर इस तरह के कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान देना होगा तभी ये कार्य संपन्न हो पाएँगे। कंप्यूटर वैज्ञानिकों के मन में जब भी यह विचार आया होगा कि अनुवाद का कार्य कंप्यूटर से करना संभव है तो उन्होंने पूर्ण मशीनी अनुवाद् करने का स्वप्न देखा होगा। उसी दिशा में प्रयास करने भी प्रारंभ भी किए। जैसे- जैसे इस दिशा में शोध कार्य आगे बढ़ने लगे वैज्ञानिकों का यह स्वप्न सच होने के स्थान पर मृगतृष्णा साबित होने लगा। किसी भी भाषा को समझने, विश्लेषित करने के लिए और उसके बाद किसी दूसरी भाषा में संयोजित करने का कार्य मानव मस्तिष्क के लिए तो कठिन ही था पर कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि के लिए और भी अधिक दुष्कर सिद्ध हुआ। इस प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने में कंप्यूटर वैज्ञानिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर को भाषा के भाषायी पक्षों की तो जानकारी दे दी फिर भी कंप्यूटर से अनुवाद कार्य करने में जितनी वे सोच रहे थे उतनी सफलता नहीं मिली। कारण था भाषा के निहितार्थ- लक्षणा, व्यंजना आदि, भाषा की अनेकार्थकता, भाषा में सर्वनामों के संदर्भ को स्पष्ट करने की समस्या, कंप्यूटर का सांसारिक ज्ञान रहित होना आदि-आदि। अब कंप्यूटर वैज्ञानिकों की समझ में यह आ गया कि पूर्ण स्वचालित मशीनी अनुवाद तंत्र की विकास करना असंभव है, अतः वे FAMT (फुल्ली ऑटोमैटिक मशीन ट्रांस्लेशन के स्थान पर MAHT (मशीन एडिड हुमैन ट्रांस्लेशन) और HAMT (हुमैन एडिड मशीन ट्रांस्लेशन) अनुवाद तंत्र विकसित करने पर बल देने लगे। इसके अलावा सभी भाषा-प्रयोग क्षेत्रों के स्थान पर सीमित भाषा प्रयोग क्षेत्र के लिए अनुवाद तंत्र विकसित करने पर ध्यानस्थ हो गए हैं। इस प्रकार के अनुवाद तंत्र में कंप्यूटर को कम शब्दावली और सीमित वाक्य संरचनाएँ और सीमित सांसारिक ज्ञान प्रदान करना होता है। इन प्रयासों में मानव और कंप्यूटर दोनों के कार्यों का बँटवारा करके इनके परस्पर सहयोग पर आधारित अनुवाद तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के प्रयास भारत में नहीं वरन अन्य देशों में भी चल रहे हैं। मनुष्य अपनी मातृभाषा में अथवा किसी अन्य सीखी हुई भाषा में जब कोई वाक्य उनके अनुरूप ढाल सके और भी अधिक कठिन है। हाँ यह संभव है कि पहले यह कार्य किसी एक भाषा के संदर्भ में जितनी अधिक पूर्णता के साथ संपन्न हो सके कर लिया जाए फिर अन्य भाषाओं की इकाइयों, अभिलक्षणों आदि के द्वारा पहली भाषा की इकाइयों आदि से स्थानापन्न करके अन्य भाषाओं को समझने में भी उसे दक्ष बना दिया जाए। कंप्यूटर की उक्त सीमाओं को भी शोध करके धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है। इसके लिए अनेक भाषाओं को शोध विषय बनाने के स्थान पर पहले किसी एक भाषा को- इस भाषा को भी पूर्णरूपेण एक साथ लेने के स्थान पर उसे खंडों में बाँटकर दसरे शब्दों में कहें तो समस्याओं का खंडीकरण करके बड़ी समस्याओं को छोटी-छोटी समस्याओं में खंडित करके सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए और उन्हें पुनः संयोजित कर बड़ी समस्या के समाधान के रूप में रख लिया जाए। कंप्यूटर की भाषा की बोधगम्यता बढ़ाने के लिए एक कार्य यह भी किया जा सकता है कि जिस सामग्री का अनुवाद होना है उस सामग्री को पहले अनुवादक या मानवीय संपादक की सहायता से ऐसे रूप में परिवर्तित करवा दिया जाए- अनेकार्थकता आदि दूर कर दी जाए कि वह सामग्री कंप्यूटर के लिए बोधगम्य हो जाए या ग्राह्य हो जाए। फिर कंप्यूटर तीव्र गति से इस सामग्री का अनुवाद कर दे। कंप्यूटर को सांसारिक ज्ञान समझाना कठिन है तो यह संभव है कि ऐसे कंप्यूटर अनुवाद तंत्र विकसित किए जाएँ जिनमें पाठक या अनुवादक को सहभागी बनाकर सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने का काम उन पर छोड़ दिया जाए। यह भी कहा जा सकता है कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों को अपना लक्ष्य तो पूर्ण स्वचालित मशीन तंत्र को ही बनाकर चलना चाहिए पर इस तंत्र की योजना कुछ इस तरह का बनानी चाहिए कि यह चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरी की जाए। इसके चरणों में कुछ चरण ऐसे होने चाहिए जहाँ वे प्रारंभ में तो मानव मशीन सहयोग से काम करवाएँ और जैसे-जैसे कंप्यूटर की दक्षता बढ़ती जाए वे अपने तंत्रों की मानव पर निर्भरता को कम करते चले जाएँ। मानव की भूमिका को पूर्णतः अस्वीकार करने के स्थान पर प्रारंभ में उसका सहयोग ले, सहयोग भी इस प्रकार का कि वह मशीन की विभिन्न क्षमताओं की वृद्धि करने वाला हो। कंप्यूटर द्वारा अनुवाद करने का विचार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में 1946 के आसपास आया था। इस वर्ष ये विचार भी व्यक्त किये गए थे कि कंप्यूटर का भाषा विश्लेषण व अनुवाद संबंधी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके लगभग चार साल बाद वारेन वीवर ने एम. आई. टी. में एक पत्र वितरित किया था जिसमें मशीनी अनुवाद की संभावनाओं के संबंध में विचार व्यक्त किए गए थे। प्रारंभ में कंप्यूटर वैज्ञानिकों कि धारण यह थी कि अनुवाद में किसी एक भाषा की इकाइयों को दूसरी भाषा के पर्यायों से प्रतिस्थापित मात्र कर दिया जाता है। इसलिए स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा के शब्दों से प्रतिस्थापित करने वाले तंत्र विकसित किए गए। इस तरह के तंत्रों के दो ही सोपान होते थे- शब्द प्रतिस्थापन व पुनर्संयोजन। अनुवाद के प्रति कंप्यूटर वैज्ञानिकों का यह दृष्टिकोण ही मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित करने के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ क्योंकि शुरुआत ही गलत सिद्धांतों के आधार पर कर दी गई। परिणाम यह हुआ कि 1964 में अमरीकी प्रशासन द्वारा गठित एल्पेक ( ऑटोमेटिक लेंग्वेज प्रोसेसिंग एडवाइज़री कमेटी) ने 1966 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनुवाद तंत्र विकसित करने का कार्य बिना मूलभूत शोध किए संभव नहीं है। इस रिपोर्ट का संपूर्ण बौद्धिक जगत ने विरोध किया, पर सरकार ने इसकी मान्यताओं को स्वीकार करके अनुवाद संबंधी समस्त शोध कार्यों को प्रशासनिक सहायता देना बंद कर दिया। परिणामतः अमरीका में मशीनी अनुवाद संबंधी शोध कार्य प्रायः ठप्प हो गया। इन दिनों यूरोप के अन्य देशों तथा सोवियत संघ में अनुवाद तंत्र के विकास से संबंधित कार्य जारी रहे। बाद में आकर जापान में भी इस दिशा में सरकारी सहायता से प्रयास शुरु किए गए। इन प्रयासों को निजी कंपनियों ने भी भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की। मशीनी अनुवाद संबंधी प्रयासों के इतिहास को अनुवाद विधियों तथा तंत्र विकसित करने में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतो के उपयोग के आधार पर निरूपित करने के लिए इससे संबंधित समस्त प्रयासों को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। पहले चरण अर्थात 60 के दशक के पूर्वार्ध तक मशीनी अनुवाद तंत्र के विकास के लिए अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का सहारा लिया जाता था। इस विधि में किसी विशिष्ट भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत का आश्रय लेने के स्थान पर स्रोत भाषा की सामग्री को विश्लेषित करने के पश्चात् उसके शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रतिस्थापन करके उन्हें लक्ष्य भाषा के वाक्य विन्यास के अनुरूप संयोजित कर दिया जाता था। इस विधि में पार्सिंग (पद निरूपण) की किसी विशेष विधि का सहारा नहीं लिया जाता था। इस विधि के आधार पर 1964 में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में रूसी-अंग्रेजी अनुवाद तंत्र GAT विकसित किया गया। इस अनुवाद तंत्र की सहायता से नासा ने अपोलो सोयूज सहयोग से संबंधित सामग्री का अनुवाद किया था। यह तंत्र विश्व का प्रथम व्यवसायिक मशीनी अनुवाद तंत्र था। इस विधि के ही आधार पर हाँगकाँग के चीनी विश्वविद्यालय ने CULT नामक मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित किया था जिसकी सहायता से गणित और भौतिकी विषयों से संबंधित शोध पत्रों को अंग्रेजी में अनुदित किया गया था। इस चरण के अन्य प्रमुख तंत्रों में TITUS और LOGOS के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रत्यक्ष विधि के आधार पर विकसित इन अनुवाद तंत्रों के आधार अच्छे कोश व रूपिमिक और पाठ विश्लेषण के उच्च कोटि के सॉफ्टवेयर थे। इन तंत्रों की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि ये तंत्र स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में समझाने की कोशिश करते थे, जहाँ कठिनाई आती थी या अनेकार्थकता की समस्या होती थी वहाँ ये यंत्र कारगर ढंग से अनुवाद नहीं कर पाते थे। इस प्रकार के तंत्रों की एक सीमा यह भी ती कि इसमें प्रयुक्त भाषा युग्म सुनिश्चित होता था, अर्थात् प्रत्येक भाषा युग्म के लिए एक अलग तंत्र की आवश्यकता होती थी। प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद-प्रक्रिया के संभावित चरण निम्नलिखित हैं। विभिन्न तंत्रों में इन चरणों के क्रमों में हेरफेर करके इनका उपयोग किया गया है। 1. पाठ/वाक्य प्रविष्टीकरण 2. कोशाधारित रूपिमिक विश्लेषण 3. समवर्तनी परक रूपों की पहचान 4. संयुक्त सज्ञाओं की पहचान 5. मुहावरों का विश्लेषण 6. संज्ञापदबंध व क्रिया पद की पहचान 7. पूर्वसर्ग, परसर्ग की पहचान 8. कर्ता व विधेय की पहचान 9. वाक्यीय अनेकार्थकता की पहचान 10. स्रोत भाषा के रूपिमों की लक्ष्य भाषा के रूप में पहचान व विश्लेषण 11. लक्ष्य भाषा में शब्दों व पदबंधों का वाक्यों के रूप में संयोजन। प्रत्यक्ष विधि के चरण कुछ इस प्रकार के होते हैं कि प्रत्येक चरण अगले चरण के लिए आधारभूत सामग्री का कार्य करता है। इस प्रकार सभी चरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार भी चरण का सामग्री अपने पूर्ववर्ती चरण की प्रक्रिया का परिणाम होती है। अधिकांश परवर्ती मशीनी अनुवाद तंत्र प्रत्यक्ष विधि के स्थान पर अंतरण विधि या मध्य भाषा विधि पर आधृत हैं। अंतरण विधि का प्रारंभ कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने 70 के दशक के अंत में करना प्रारंभ किया। इस विधि में पार्सिंग करके स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि का निर्धारण करके उसेक वाक्यों की आंतरिक संरचना का गठन किया जाता है। इसके बाद शब्द और संरचना दोनों के स्तर पर ही अंतरण की प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। इस प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण होते हैं- 1. विश्लेषण 2. अंतरण 3. व्युत्पादन इन तीनों चरणो के स्तर पर एक-एक प्रकार के कोश की आवश्यकता होती है। इन तीनों चरणों में से पहले और तीसरे चरण में प्रयुक्त होने वाले कोश एक भाषिक तथा दूसरे चरण में प्रयुक्त होनेवाला कोश द्विभाषिक होता है। प्रत्यक्ष और अंतरण विधि में मूलभूत अंतर यह है कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण संबंधी सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जाता जबकि अंतरण विधि में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष विधि में अंतरण एक कोशीय प्रक्रिया थी जो विश्लेषण और व्युत्पादन से अलग नहीं थी, जबकि अंतरण विधि में इसका अपना अलग अस्तित्व होता है। अंतरण विधि को आरेख की सहायता से समझा जा सकता है विश्लेषण परिणाम अंतरण प्रक्रिया लक्ष्य भाषा प्रारंभिक सामग्री अंतरण कोश विश्लेषक विश्लेषण कोश विश्लेषण व्युत्पादक व्युत्पादन प्रक्रिया व्युत्पादन कोश स्रोत भाषा वाक्य अंतरण विधि के आधार पर विकसित विभिन्न मशीनी अनुवाद तंत्रों की अंतरण प्रक्रिया की अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती हाँ। इस प्रक्रिया में आंतरिक वाक्य संरचना से लेकर वाक्यार्थी संरचना तक कुछ भी शामिल हो सकता है। केवल अंतरण प्रक्रिया के दौरान ही एक द्विभाषी कोश की आवश्यकता होती है। यह द्विभाषी कोश प्रत्येक भाषा युग्म के लिए एक विशिष्ट कोश के रूप में निर्मित करना होता है। यदि इस विधि के आधार पर बहुभाषी अनुवाद तंत्र बनाना हो तो इससे जटिलता और बढ़ जाती है क्योंकि अंतरण विधि में प्रत्येक भाषा युग्म के लिए एक अंतरण कोश की आवश्यकता होती है। इस विध के आधार पर मॉंट्रियाल विश्वविद्यालय में मौसम संबंधी जानकारी का अंग्रेजी से फ्रैंच में अनुवाद करने के लिए एक पूर्णस्वचालित मशीनी अनुवाद तंत्र TAUM METEO विकसित किया गया। यह अनुवाद तंत्र आज भी कार्यरत है। इस तंत्र की आधारभूत शब्दावली सीमित है- लगभग 1500 शब्द। इन शब्दों में से भी आधे स्थानों के नाम हैं। वाक्य संरचनाएँ सरल और सीमित हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनिश्चित है अर्थात् अनेकार्थकता की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उक्त सभी विशेषताओं के चलते यह एक सफल मशीनी अनुवाद तंत्र है। इस सीमित पर स्वचालित मशीनी अनुवाद तंत्र की सफलता से प्रभावित होकर एक व्यापक विषय एविएशन को लेकर भी अनुवाद तंत्र विकसित करने का प्रयास किया गया जो सफल नहीं हो पाया। इस विधि के आधार पर विकसित अन्य मशीनी अनुवाद तंत्र SUSY और GETA हैं। SUSY में वाक्य स्तर पर जर्मन, रूसी, फ्रैंच, अंग्रेजी और एस्पेरेंतो भाषाओं के मध्य परस्पर अनुवाद की व्यवस्था थी। मध्य भाषा विधि अंतरण विधि के विकल्प के रूप में या आगामी चरण के रूप में मध्यभाषा विधि सामने आई। इसके अंतर्गत एक सार्वभौमिक मध्यभाषा (intelingua) की कल्पना की गई। इसका परिणाम यह निकला कि अनुवाद तंत्र में अंतरण की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई। मशीनी अनुवाद तंत्र में दो चरण –विश्लेषण और व्युत्पादन । यह विधि बहुभाषी देशों के लिए या बहुभाषी अनुवाद तंत्र विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है।इस विधि की विशेषता यह है कि इस विधि में प्रत्येक भाषा के लिए पार्सर और व्युत्पादक की आवश्यकता होती है। इस विधि में स्रोत भाषा के अर्थ का निरूपण मध्य भाषा में किया जाता है और इस अर्थ का लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में संयोजन किया जाता है। इस विधि को निम्नलिखित आरेख की सहायता से समझा जा सकता है। मध्य भाषा में अंतरण विश्लेषण प्रक्रिया व्युत्पादन प्रक्रिया व्युत्पादन व्युत्पादन कोश लक्ष्य भाषा सामग्री स्रोत भाषा सामग्री विशलेषक विश्लेषण कोश मध्य भाषा विधि के आधार पर दो तरह के तंत्र विकसित किए गए। प्रारंभिक तंत्र वाक्य विश्लेषण तकनीकों पर आधारित थे, परवर्ती तंत्रों में कृत्रिम मेधा का आश्रय लिया गया। मध्य भाषा विधि की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह अनुवाद की मानवीय प्रक्रिया के सबसे अधिक निकट है। जिस प्रकार से मानवीय अनुवाद में स्रोत भाषा के अभिप्राय को ग्रहण करके उसका लक्ष्य भाषा में पुनर्कथन/अनुवाद किया जाता है, उसी प्रकार मध्य भाषा विधि में कंप्यूटर स्रोत भाषा के अर्थ को मध्य भाषा में ग्रहण करके उसका लक्ष्य भाषा में पुनःकथन करता है। मध्य भाषा इस विधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह मध्य भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी स्रोत भाषा की उपलब्ध सामग्री के अर्थ का पूर्णरूपेण व सही-सही अर्थ निरूपित कर सके। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या अनुवाद कार्य के लिए अर्थ समझना आवश्यक है? मध्य भाषा विधि में अनुवाद प्रक्रिया के चरम और उनमें संपन्न होने वाले कार्य क्रमशः इस प्रकार हैं- प्रथम चरण – स्रोत भाषा के वाक्य का विश्लेषण और उसका भाषा निरपेक्ष संकल्पनाओं में प्रकटीकरण द्वितीय चरण – इस चरण में उक्त संकल्पनाओं से संबंधित सांसारिक ज्ञान से जोड़ना व विशिष्ट इकाइयों से संबंधित सूचना जोड़ना तृतीय चरण – भाषा निरपेक्ष संकल्पनाओ को व्युत्पादक के माध्यम से लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में पुनर्गठन। इस विधि के आधर पर जापान भारत और हाँगकाँग के चीनी विश्वविद्यालय में दो या अधिक भाषाओं के मध्य अनुवाद करने के मशीनी तंत्र विकसित हो चुके हैं या उन पर कार्य जारी है। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए जिसमें एकाधिक भाषा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें समानताएँ तो हैं ही पर विषमताएँ भी अनेक हैं अनुवाद तंत्र के चयन की समस्या भी आती है। यहाँ हमें यह देखना होगा कि किस तंत्र का चयन करके कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक कार्य निष्पन्न किया जा सकता है। कम से कम और आकार में छोटे कोश बनाकर अधिकाधिक तीव्रता से अनुवाद का काम किया जा सकता है तथा अधिकाधिक अनुवाद तंत्र विकसित किए जा सकते हैं। अब तक किए विश्लेषण के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इस दृष्टि से भारत जैसे बहुभाषी देशों के लिए मध्यभाषा विधि अधिक उपयोगी प्रतीत होती है। इस विधि से एक भाषा की सामग्री का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। इस स्थिति में स्रोत भाषा का विश्लेषक कोश तथा लक्ष्य भाषाओं का व्युत्पादक कोश विकसित करने की आवश्यकता होगी। इस कारण इस कारण से इस विधि के लिए विकसित होने वाले कोशों की संख्या पहली दोनों ही विधियों से कम है। इस तंत्र की एक सीमा है वह है कि आदर्श मध्य भाषा के गठन की, ऐसी आदर्श मध्य भाषा के गठन की जिसमें समस्त स्रोत भाषाओं की अभिव्यक्तियों का अर्थ निरुपित हो सके। अनुवाद विधियों की चर्चा में पार्सिंग (पद निरूपण) की भी चर्चा की गई है। इसका अभिप्राय भी समझना आवश्यक है। अंतरण विधि पर आधारित प्रारंभिक अनुवाद तंत्रों में भी आर्थी विश्लेषण को पर्याप्त महत्व दिया गया था। इससे पहले के अर्थात् प्रत्यक्ष पद्धति पर आधारित मशीनी अनुवाद तंत्रों में रूपिमात्मक विश्लेषण और शब्द की व्याकरणिक कोटियों के निर्धारण पर अधिक बल दिया जाता था। पार्सिंग , भाषा विज्ञान के साथ-साथ कृत्रिम मेधा का भी एक प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र है। इसके लिए संरचनात्मक व्याकरणों, प्रकार्यपरक व्याकरणों और स्थिति-क्रिया विश्लेषण परक व्याकरणों का आश्रय लिया गया। ये न तो पूर्णतः भाषा विज्ञान और न ही कंप्यूटर विज्ञान पर ही आधारित थे। दोनों का सम्मिलित रूप थे। पार्सर का ध्येय या उद्देश्य वाक्य की विभिन्न इकाइयों को पार्सर हेतु प्रयुक्त व्याकरण के आधार पर परिभाषित या नामित करना होता है । ये इकाइयाँ सन्निहित घटक, प्रकार्यात्मक संरचनाएँ, सहप्रयोगात्मक संरचनाएँ या तीनों प्रकार संरचनाओं का सम्मिश्रण हो सकती हैं। किसी भी भाषा के वाक्य या पाठ पर पार्सर का उपयोग करने पर प्रायः निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं- 1. वाक्य के विभिन्न घटकों से संबंधित सूचनाएँ 2. संज्ञा व क्रिया के कारकीय संबंधो की सूचनाएँ इन सूचनाओं का विभिन्न अनुवाद तंत्र अपनी-अपनी प्रक्रिया के अनुरूप उपयोग करते हैं। अनुवाद तंत्र विकसित करने में एक सीमा उचित पार्सर के चयन की भी है। इसके लिए कारक व्याकरण, लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, फ्रेज स्ट्रक्चर व्याकरण, ट्री एडजोइनिंग व्याकरण आदि में से किसी एक का चयन करके उसके आधार पर अलग-अलग तरह के पार्सर विकसित किए गए हैं। इसके समधान के लिए किसी ऐसी विधि का चयन करना आवश्यक है जो भारतीय भाषाओ की अपनी हो व भारतीय भाषा तथा कंप्यूटर वैज्ञानिक उससे परिचित हों। इसके लिए पाणिनी के नियमबद्ध संस्कृत व्याकरण के आधार पर पार्सर विकसित करना उचित प्रतीत होता है। पर अब विश्व के ग्लोबल विलेज बन जाने पर यह भी देखना होगा कि क्या यह पार्सर सार्वभौमिक होगा और विश्व की अन्य भाषाओं का भी सुगमतापूर्वक विश्लेषण करने में समर्थ होगा। यदि यह पार्सर असफल रहता है तो किसी अन्य व्याकरणिक पद्धति के आधार पर पार्सर विकसित करके उसे भारतीय भाषाओं की पार्सिंग के लिए भी अपनाया जा सकता है। भारत में मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित करने व पार्सर विकसित करने पसंबंधी शोधों की लंबी परंपरा है। मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित करने के शोध कार्य की परंपरा का प्रयास भारतीय भाषा विज्ञान संस्थान बंगलौर में प्रो. पी. सी. गणेश सुंदरम के निर्देशन में हुए प्रयासो से हुआ था। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और रूसी भाषा में सरल वाक्यों के मशीनी अनुवाद से हुआ था। इसके अलावा तंजौर विश्वविद्यालय में रूसी से तमिल में अनुवाद करने के मशीनी अनुवाद तंत्र का राष्ट्रीय सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र, मुंबई में अंग्रेजी से हिंदी के मशीनी अनुवाद तंत्र ‘स्क्रीन टॉक’ का विकास किया गया। पर इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आई. आई. टी. कानपुर में हुआ है। अनुवाद तंत्र विकसित करने के कार्य का प्रारंभ 1978 में हुआ। इस वर्ष भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सहयोग से आई. आई. टी. कानपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आई. आई. टी. कानपुर में अनुवाद तंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण तीनों ही विधियों का सहारा लिया गया था। मध्य भाषा विधि- सिन्हा (1984,1989) ने पाणिनी के व्याकरणिक सिद्धांतों के आधार पर मशीनी अनुवाद तंत्र का सैद्धांतिक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर सांगल और चैतन्य ने हिंदी तेलुगु मशीनी अनुवाद तंत्र का आरंभिक रूप (प्रोटोटाइप) विकसित किया था। इस आरंभिक रूप में उन्होंने संस्कृत को मध्य भाषा के रूप में ग्रहण किया था। इस अनुवाद तंत्र का उपयोग केवल सरल वाक्य संरचनाओं के लिए ही संभव था। इस कारण से इन विद्वानों ने इस तंत्र को वी. एस. एम. टी. (वेरी सिंपल मशीन ट्रांस्लेशन) नाम दिया था। इस तंत्र की शब्दावली भी सीमित थी। इसमें कारकीय सूचनाओं व क्रिया के आधार पर वाक्य की आंतरिक संरचना का गठन किया जाता था। इसी आधार पर अनेकार्थकता का भी निवारण किया जाता था। इसके पश्चात ‘शब्द वर्ग निर्माता’ (लोकल वर्ड ग्रुपर) की सहायता से उन्हें वाक्यीय इकाइयों के रूप में निरूपित किया जाता था। व्युत्पादक (जेनरेटर) स्रोत भाषा की मध्य भाषा में वर्णित इकाइयों को लक्ष्य भाषा की इकाइयों से मिलान करके उन पर रूपिमात्मक और वाक्यीय नियम लागू करके लक्ष्य भाषा का सामग्री के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर देता था। इस तंत्र के अंग थे- 1. कारकाधारित संकल्पना निरूपक 2. शब्द वर्ग निर्माता 3. पाठ व्युत्पादक जैसा कि प्रपत्र में चर्चा की गई है और प्रो. सिन्हा का भी मत है- In my opinion the inter-lingua approach is still the most variable approach for translation among Indian languages because of the high degree of structural similarities enabling several ambiguities to be passed on to the target language without being resolved. However inter-lingua will be an inappropriate approach for translation from English to Indian language and vice-versa. प्रत्यक्ष विधि आई. आई. टी. कानपुर में मशीनी अनुवाद की इस विधि के आधार पर अनुसारक नामक मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित किए गए हैं। कन्नड़-हिंदी के अनुसारक ने सबसे पहले सफलतापूर्वक कार्य करना प्रारंभ किया था। इस परियोजना के कर्ता-धर्ताओं के स्थानांतरण के परिणामस्वरूपी यह कार्य पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद तथा अब आई. आई. आई. टी. हैदराबाद में स्थानांतरित हो गया। वर्तमान दशक के कंप्यूटर वैज्ञानिकों के समान इस परियोजना से जुड़े विद्वानों का मत है कि भाषाओं की जटिलता और मानव मन के भाषा ज्ञान को पूरी तरह से कंप्यूटर को देने में सफलता न मिलने के कारण- ‘दो भाषाओं के मध्य उच्च कोटि के पूर्णतः स्वचालित सामान्य अनुवाद तंत्र (fully automatic general purpose high quality machine translation system) का विकास करना संभव नहीं है। कारण यह है कि इसके लिए कंप्यूटर को केवल भाषा ज्ञान देने की ही आवश्यकता नहीं है वरन् उसमें सांसारिक ज्ञान ग्रहण करने की व निष्कर्ष निकालने की भी क्षमता होनी चाहिए।‘ (अक्षर भारती 1994-285) इन विद्वानों के अनुसार ज्ञान की दो कोटियों के उपवर्ग निम्नलिखित हैं- 1. भाषिक ज्ञान- व्याकरण, कोश, प्रोक्तिपरक व व्यवहारपरक ज्ञान 2. सांसारिक ज्ञान- सामान्य ज्ञान, विशिष्ट प्रयोग क्षेत्र का ज्ञान, संदर्भ परक- भाषिक एवं भाषेतर ज्ञान, सांसकृतिक ज्ञान मशीनी अनुवाद तंत्र के विकास में आनेवाली समस्याओं के निराकरण के लिए तीन प्रकार के समाधान संभव हैं- 1. अनुवाद के लिए सीमित भाषा प्रयोग क्षेत्र का चयन 2. पूर्ण स्वचालित के स्थान पर मानव संसाधित मशीनी अनुवाद तंत्र अथवा मशीन संसाधित मानवीय अनुवाद तंत्र का निर्माण 3. उच्च कोटि के अनुवाद तंत्र के स्थान पर लक्ष्य भाषा में बोधगम्यता पर ध्यान केंद्रित करना और अनुवाद तंत्र द्वारा प्राप्त लक्ष्य भाषा की सामग्री की अव्याकरणिकता का अथवा शैलीगत कमियों का मानवीय संपादन। इस विधि के आधार पर अनुवाद तंत्र का विकास करनेवाले विद्वानों ने मध्य भाषा विधि के आधार पर अनुवाद तंत्र विकसित करते समय प्रथम समाधान को अपनाया था, पर उसके परिणामस्वरूप वास्तविक अनुवाद तंत्र विकसित होने के स्थान पर खिलौना तंत्र विकसित करने की संभावनाएँ अधिक थीं। अब वास्तविक अनुवाद तंत्र विकसित करने के लिए इन्होंने तीसरी संभावना को आधार बनाया। अनुसारक से लक्ष्य भाषा की सामग्री में व्याकरणिकता-अव्याकरणिकता को नज़रअंदाज करके उसका अर्थग्रहण करने या उसकी बोधगम्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया। अनुसारक नामक तंत्र विकसित करते समय इन विद्वानों ने अनुवाद तंत्र के लक्ष्यों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर बल देते हुए यह मत व्यक्त किया कि- 1. The main goal should be to provide access to information contined in a document in another language. The output need not be stylistically very good, it may be ungrammatical. But it should be comprehensible to the reader. … अब समय आ गया है कि अनुवाद तंत्र में पाठक को सहभागी बनाया जाए। 2. Part of translation load can be put on teacher. The machine should do what it is good at and is difficult for the reader, and leave the rest to the reader. The division of work is very obvious. The machine should take the language load, while the reader should be left with the world knowledge load. 3. Make a clear separation between language knowledge and world knowledge and between the components that deal with them. इस तरह अनुवाद तंत्र विकसित करने की समस्या को दो खंडों में बाँटकर दोनों का अलग समाधान खोजने का प्रयास किया गया। अनुसारक अनुवाद तंत्र में उक्त तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही सटीक अनुवाद के स्थान पर सूचना स्थानांतरण पर अधिक बल दिया गया। मशीनी व अनुवाद तंत्र की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ यह संभव है कि यह अनुसारक नामक मशीनी अनुवाद तंत्र भविष्य के किसी FGH-MTS के विकास की दिशा में मील का पत्थर का काम करे। अनुसारक का समान्य चित्रात्मक रूप इस आरेख में दिया जा रहा है- स्रोत भाषा अनुसारक प्रयोक्ता प्रबुद्ध प्रयोक्ता संपादक स्वतः वर्तनी-व इंटरफेस इंटरफेस मानव व्याकरणशोधक, विभिन्न स्तर की सामग्री लक्ष्य भाषा लक्ष्य भाषा व्याकरणिक अशुद्धियों सहित सामग्री, मानव पूर्ण मशीनी संसाधित, मशीनी अनुवाद अनुवाद FGH-MTS अनुसारक किस तरह से कार्य करता है। इसके अंग-उपांग क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख से स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं- स्रोत भाषा संधि पैकेज-संयुक्त मोर्फ रूपावली कोश, मूल चयन शब्द तो रूपिम विश्लेषक शब्द-दर-शब्द शब्द वर्ग निर्माता TAM काल, पक्ष वृत्ति LWG कारक, परसर्ग सूचना समूहन समायोजन द्विभाषी कोश Mapping विभक्ति कोश काल, पक्ष, वृत्ति कोश LWS Target language शब्द वियोजक काल, पक्ष, वृत्ति (tam) GEN Paradigm, रूपावली Morph Synthesizer Syntactic Output Anusark online help Sugar मशीन संसाधित अनुवाद आई. आई. टी. कानपुर में वर्ष 1991 से सिन्हा ने ‘आंग्ल्यभारती’ नामक परियोजना शुरु की। अस तंत्र के विकास के मूल में चार आधारभूत मान्यताएँ कार्यरत हैं (सिन्हा- 1994-279)- 1. पूर्ण स्वचालित मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित करना संभव नहीं है अतः मशीन कार्य में मशीन/कंप्यूटर को होने वाली समस्याओं का निदान मानव द्वारा पूर्व या पश्च संपादन करके सरल बना दिया जाए। 2. मशीनी अनुवाद प्रयोक्ता सुलभ आनुप्रयोगिक होना चाहिए। 3. भाषा प्रयोग क्षेत्र आधारित तंत्र विकसित करना आसान व कम खर्चीला होगा, 4. असमान गुणों वाली भाषाओं का अनुवाद तंत्र विकसित करने की अकादमिक उपयोगिता समान गुणों वाली भाषाओं का अनुवाद तंत्र विकसित करने की अपेक्षा अधिक होगी। इस तंत्र की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लगभग 90% कार्य कंप्यूटर संपन्न करेगा व शेष 10% कार्य मानव संपादक को संपन्न करना होगा। यह तंत्र अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य संपन्न करेगा। इस कार्य के लिए संबद्ध भाषा/ भाषाओं का व्युत्पादक इस तंत्र से जोड़ना होगा। यह शत प्रतिशत मध्य भाषा विधि के समान नहीं है, पर कुछ समानता है। इस तंत्र में कोई मध्य भाषा नहीं है। पर इसमें भी मध्य भाषा विधि के समान एक लक्ष्य का निर्माण किया जाता है जिसे कृत्रिम लक्ष्य (pseudo target) नाम दिया गया है। इस तंत्र है। इस भाषा परिवार के कृत्रिम लक्ष्य के साथ जिस किसी भाषा का व्युत्पादक जोड़ दिया जाएगा उसी भाषा में अंग्रेजी वाक्य का पाठ उपलब्ध हो जाएगा। 1994 तक अंग्रेजी से हिंदी और तेलुगु अनुवाद तंत्र के मूल/प्रारंभिक रूप (प्रोटोटाइप) का विकास हो चुका था। आंग्ल्य भारती परियोजना के प्रारूप को निम्नलिखित आरेख की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। आई. आई. टी. कानपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में चल रही मशीनी अनुवाद परियोजनाओं के अलावा सी-डेक पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कंप्यूटर साइंस और ऑटोमेशन विभाग आदि संस्थाओं में भी अनुवाद परियोजनाओं पर कार्य जारी है। प्रपत्र में अनेक स्थानों पर मशीनी अनुवाद तंत्र से संबंधित अनेक सीमाओं/ समस्याओं के साथ-साथ समाधान की चर्चा भी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं यह चर्चा आपके कार्यालयों में भी होती होगी। जब किसी कंपनी, कार्यालय, विभाग आदि को कंप्यूटरीकरण की चर्चा की जाती है तो एक प्रमुख समस्या यह भी सामने आती है कि कंप्यूटरीकरण की स्थिति में उस क्षेत्र में कार्य करने वाली मैनपॉवर का क्या होगा? अनुवाद के क्षेत्र में भी यह कहा जा सकता है कि अनुवाद के क्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि अनुवाद एक कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आजकल अनुवाद के लिए इतनी सामग्री उपलब्ध है कि कंप्यूटर और मानव दोनों मिलकर समस्त सामग्री का अनुवाद करने में असमर्थ ही होंगे। हर रोज जितनी सामग्री का अनुवाद किया जाता है उससे कई गुना सामग्री का अनुवाद के लिए सामने आ जाती है। दूसरे अनुवाद की प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क या मानवीय सांसारिक ज्ञान की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि अच्छा यह रहेगा कि कंप्यूटर का उपयोग मानव की अनुवाद गति बढ़ाने के लिए किया जाए। अनुवाद की जटिल प्रक्रिया को कंप्यूटर की सहायता से सरल बनाकर शेष कार्य मानव के लिए छोड़ दिए जाएँ अर्थात् मानव कंप्यूटर से प्राप्त सामग्री के संपादन का कार्य करे। जहाँ तक साहित्यिक अनुवाद की बात है उसकी दिशा में कंप्यूटर से अनुवाद करने का बात तो वर्तमान स्थिति में सोचना ही बेकार है। हाँ वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक वाङ्मय के अनुवाद के संदर्भ में ही कंप्यूटर अनुवाद तंत्र उपयोगी होते हैं। जैसा कि मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित करने की दिशा में अनुसंधानरत् कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है, अनुवाद के क्षेत्र में मानव-कंप्यूटर सहभागिता अपरिहार्य है। यह सहभागिता कई प्रकार की हो सकती है। पहली प्रकार की सहभागिता में मानवीय अनुवादक को कंप्यूटर एक ऐसे सहयोगी के रूप में उपलब्ध करवा दिया जाए जो उसकी शब्दकोश, तकनीकी शब्दावली, वर्तनी या व्याकरण संबंधी समस्याओं का तुरंत निराकरण कर सके। इससे अनुवादक तेज गति से व उच्च कोटि का अनुवाद प्रस्तुत कर सकेगा। कंप्यूटर कोश के विषय में यह तो आप जानते ही हैं कि यह निरंतर विकासमान होता है। जैसे ही किसी नए शब्द का गठन किया जाता है या प्रचलन में आता है उसे आप तुरंत ही कोश में प्रविष्ट करके कोश को अद्यतन बना सकते हैं। यह सुविधा प्रकाशित कोशों में उपलब्ध नहीं होती क्योंकि एक बार प्रकाशित होने पर जब तक उनका दूसरा संस्करण नहीं छपता वे पुराने ही रहते हैं। उसमें केवल उस तिथि तक के ही शब्द समाहित हो सकते हैं जिस दिन उसके प्रकाशन का आदेश दिया जाता है। कंप्यूटर मानव सहभागिता का दूसरा रूप वह होगा जिसमें मानव कंप्यूटर से प्राप्त प्रारंभिक अनुवाद को अंतिम रूप प्रदान करेगा। इस स्थिति में उसका एक भाषी होना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसे स्रोत भाषा की सामग्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह संपादन कार्य मानवीय संपादक कंप्यूटर बैठकर करना चाहे तो कंप्यूटर पर बैठकर ही कर सकता है। अन्यथा प्रिंट आउट निकालकर उस पर सुधारकर सकता है, जिसे बाद में कंप्यूटर में सुधारा जा सकता है। कंप्यूटर मानव सहभागिता का तीसरा रूप वह होगा जिसमें मानव संपादक स्रोत भाषा की सामग्री का कंप्यूटर स्क्रीन पर संपादन करके ऐसा रूप प्रदान कर देगा जिसे समझना व ग्रहण करना कंप्यूटर के लिए आसान हो। जब कंप्यूटर को पूर्व संपादित, सुग्राह्य सामग्री मिलेगी अर्थात् जिसमें अनेकार्थकता, व एनाफोरा, सर्वनाम-पूर्व व पश्च संदर्भ आदि की समस्या नहीं होगी तो वह कंप्यूटर सुगमता से व उच्च कोटि का अनुवाद करन में सफल होगा। अब तक कंप्यूटर मान सहभागिता की जो चर्चा की गई थी उसमें मानव व कंप्यूटर में संवाद बिल्कुल शून्य था । एक सहभागिता ऐसी भी हो सकता है जिसमें कंप्यूटर व मानव में अंतर्वर्तन की स्थिति संभव हो। इस स्थिति में कंप्यूटर को जब कभी भी अनुवाद करने में समस्या आए तो वह प्रयोक्ता से प्रश्न करके अपनी समस्या का समाधान करता चले। भारत की अधिकांश आबादी बहुभाषी है या होती जा रही है। इसे आप फिल्मों की या टी.वी. की मेहरबानी कह सकते हैं। अनुवाद को समझने की प्राथमिक आवश्यकता प्रायः कार्यालयों के संदर्भ में आती है। ऐसा नहीं है कि साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं होती। भारत में अनेक राष्ट्र भाषाएँ होने के कारण तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजभाषाएं होने के कारण तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजभाषाएँ होने के कारण कार्योलयों में हिंदी से भारतीय भाषाओं में तथा भारतीय भाषाओं से हिंदी में तथा अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में तथा भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य संपन्न करवाने की जितनी आवश्यकता कार्यालयों के संदर्भ में है शायद और कहीं नहीं । इस समस्या का समाधान करने के लिए कंप्यूटर मानव सहभागिता पर आधारित मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित किए जाएँ तो उपयोगी तो होंगे ही साथ ही वे प्रयोक्ता की संबद्ध भाषाओं में दक्षता बढ़ाने में सहायता करेंगे जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। भारतीय भाषाओं के मध्य परस्पर अनुवाद की समस्या का कुछ सीमा तक समाधान तो लिप्यंतरण से हो जाता है। ऐसे में यदि अंतर्वर्तनपरक या मानव कंप्यूटर सहयोग पर आधारित मशीनी अनुवाद तंत्र विकसित होते हैं तो इसके दो लाभ होंगे पहला अनुवादकों का यह भ्रम कि अब हुई हमारी छुट्टी टूट जाएगा और दूसरा उनकी अनुवाद करने की क्षमता व गति में गुणात्मक सुधार होगा।

डॉ. गीता शर्मा, हंगरी में संस्कृत कार्यशाला कोसैग-हंगरी पाँचवे इंटरनेशनल इंटेंसिव संस्कृत समर रिट्रीट (एफ.आई.एस.एस.आर.) का आयोजन 21 जुलाई 2008 से 26 जुलाई 2008 तक कोज़ेग हंगरी में किया गया। इसका आयोजन इन्डोयूरोपियन स्टडीज़ भारोपीय अध्ययन विभाग, ओत्वोश लोरांद विश्विद्यालय बुदापेश्त (हंगरी) ने किया। कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक ऐल्ते विश्विद्यालय के संस्कृत वरिष्ठ प्राध्यापक श्री चाबा देजौ और हिंदी की विभागाध्यक्ष सुश्री मारिया नेज्यैशी थीं। इस रिट्रीट में भाग लेने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों से लगभग 20 युवा संस्कृत विद्वान एवं विद्यार्थी आए। कार्यशाला में संस्कृत की तीन पुस्तकों का पठन-पाठन के लिए चयन किया गया, जिनका अध्ययन तीन अलग-अलग सत्रों में किया जाता था। प्रथम सत्र की पुस्तक थी कुट्टनीमतम् (दामोदर गुप्त)। इस सत्र के संचालक चाबा देजौ और प्रोफेसर डोमिनिक गुडॉल थे। दूसरे सत्र की पुस्तक थी परमोक्षनिरासकारिकावृत्तिः (भट्ट रामकंठ)। सत्र के संचालक थे डॉ. एलेक्स वाटसन और डोमिनिक गुडाल। तीसरे सत्र की पुस्तक थी वाराणसीमाहात्म्यम् इस सत्र के संचालक थे डॉ. पीटर बिशप। ऐल्ते विशविद्यालय ने सन् 2002 में पहले इंटरनेशनल इंटेंसिव संस्कृत समर रिट्रीट (आई.एस.एस.आर.) का आयोजन रोमानिया में किया था। दूसरे समर रिट्रीट का आयोजन फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज़ (ई.एफ.ई.ओ.) ने पॉडिचेरी में, तीसरे का आयोजन पोलिश भारतविद्याविदों द्वारा पोलेंड में 2004 में और चौथा एक बार फिर 2007 में पॉंडिचेरी में किया गया। इन संस्कृत समर रिट्रीट्स का उद्देश्य संस्कृत के काव्य, शास्त्र, पुराण एवं तंत्र साहित्य में से कुछ पुस्तकों का चयन करके उनका सामूहिक पठन-पाठन करना रहा है जिससे भारतीय साहित्य, दर्शन एवं धर्म संबंधी ज्ञान का प्रथम दृष्ट्या अनुभव प्राप्त किया जा सके। इसका संचालन भी परंपरागत् विश्वविद्यालयी शैली में न होकर नए रूप में होता है। प्रत्येक पुस्तकीय सत्र का संचालक एक ऐसा संस्कृत विद्वान (विद्यार्थी) होता है जो उस पुस्तक पर शोधरत है। हर एक यदि मौसम साथ देता है तो ये सत्र प्रकृति के सान्निध्य मे पेड़ों की छाया में भी आयोजित किए जाते है। प्रतिभागी अपने अपने लेपटॉप लेकर पेड़ों की छाया में बैठकर भी अध्ययन करते हैं। कोई एक प्रतिभागी निर्धारित पुस्तक से कुछ अंश पढ़ता है और उसपर अपने विचार व्यक्त करता है। सभी प्रतिभागी बराबर से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं व शंकाएँ उठा सकते हैं। इस आयोजन का एक बड़ा वैशिष्ट्य यह भी था कि यह बिना किसी सरकारी अनुदान के ही किया गया था। सभी प्रतिभागियों ने अपने संपूर्ण खर्च का वहन स्वयं ही किया था, जो उनके संस्कृत प्रेम और निष्ठा का परिचायक है।डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, अभिवादन

डॉ. मिश्र का पुत्र शरद आज चार साल बाद अपनी पत्नी मीनाक्षी पुत्र-निखिल के साथ आज भारत रहा है। डॉ. मिश्र और शर्मा जी एयर पोर्ट की लॉबी में बातचीत कर रहे हैं। उसी समय डॉ. मिश्र की बेटी और दामाद (प्रमोद) अपने बेटे साथ वहाँ पहुँचते हैं। डॉ. मिश्र की बेटी और उसका बेटा उनके चरण स्पर्श* करते हैं।

प्रमोद नमस्ते पिताजी।*2

डॉ. मिश्र - खुश रहो बेटी, खुश रहिए (प्रमोद की और देखते हुए)*3

(प्रगीत को गोद में उठाते हुए, चूमते हैं।*4 खुश रहिए प्रगीत बेटा।

(शर्मा जी की और इशारा करते हुए) इनसे मिलिए। ये हैं हमारे मित्र शर्मा जी।

गीता प्रमोद - नमस्ते*5 अंकल*6 जी।

प्रगीत - नाना जी प्रणाम*7

शर्मा जी - नमस्कार-नमस्कार। *8 आयु्ष्मान भव प्रगीत की कमर पर हाथ रखते

हैं। आपका नाम क्या है बेटे?

प्रगीत - प्रगीत।

शर्मा जी - किस स्कूल में पढ़ते हो?

प्रगीत - डी.पी.एस. आर. के. पुरम में।

गीता - फ्लाइट आने में कितनी देर है?

डॉ. मिश्रा - फ्लाइट तो आधा घंटा पहले ही चुकी है। वे लोग आने वाले होंगे।

(बूढ़ा ड्राइवर रामदीन वहाँ आता है)

रामदीन - राम-राम*9 बिटिया। बाबू साहब पायलागी*10 प्रगीत बेटा राधेश्याम*11,

राम-राम।

गीता - राम-राम काका। कैसे हो? आपकी बेटी कैसी है? आजकल कहाँ है?

रामदीन - हम तो बिल्कुल ठीक हैं। बेटी भी कानपुर में ठीक है।

प्रमोद - काका जरा प्रगीत को कुछ दिलवा दीजिए। (50 का नोट देता है, रामदीन प्रगीत को लेकर चला जाता है।)

डॉ. मिश्रा - अरे भाई वह देखिए जीन और जैकेट पहने शरद दिखाई पड़ रहे हैं।

गीता - हाँ पिताजी। साथ में नीली साड़ी पहने मीनाक्षी भी

हैं, और निखिल तो सामान की ट्रॉली पर बैठे हैं।

(प्रमोद आगे बढ़कर शरद के पास पहुँच जाता है।)

शरद मीनाक्षी- (पैर छूते हुए) जीजा जी प्रणाम।

प्रमोद - शरद से हाथ मिलाते हुए*12 खुश रहो। यात्रा कैसी रही?


( डॉ. मिश्रा, गीता और शर्मा जी भी शरद के पास पहुँच जाते हैं। शरद और मीनाक्षी डॉ. मिश्रा और गीता के पैर छूते हैं। )

डॉ. मिश्रा - खुश रहिए, खुश रहिए यात्रा कैसी रही? अरे-अरे निखिल ! हाऊ आर यू?

निखिल - गुड मार्निंग एवरी बडी।

शरद - नो, नो निखिल। एवरी बडी इज़ एल्डर देन यू, टच एवरी बडीज़ फीट। सबका परिचय देता है। दादा जी, बूआ जी, फूफा जी,

निखिल - .के. सबके पैर छूता है, सब उसे बारी-बारी उठाकर चूमते है और आशार्वाद देते हैं।)

डॉ. मिश्रा - (शरद और मीनाक्षी से) बेटा यह हमारे मित्र डॉ. शर्मा हैं।

शरद - गुड मॉर्निंग अंकल जी।

मीनाक्षी - (हाथ जोड़कर) नमस्कार अंकल जी।

डॉ. शर्मा - (मीनाक्षी से) नमस्कार बेटी! खुश रहो। (शरद से) बेटे से चरण स्पर्श करवाते हो और खुद गुड मार्निंग करते हो।

शरद - गलती हो गई अंकल जी। सुप्रभात।*13

डॉ. शर्मा - अरे भई नमस्ते या राम-राम कहो! सुप्रभात तो गुड मार्निंग का ही अनुवाद है।

शरद - अच्छा अंकल जी राम-राम! (प्रमोद से) जीजा जी प्रगीत कहाँ है?

निखल - वेयर इज़ प्रगीत भैया बूआ जी?

प्रमोद - ही इज़ विद रामदीन। वह रामदीन के साथ जूस पीने गया है। (प्रगीत को आवाज देता है- प्रगीत-प्रगीत।

(रामदीन प्रगीत को लेकर जाता है)

प्रगीत - मामाजी नमस्ते, मामी जी नमस्ते*14

शरद मीनाक्षी- खुश रहो बेटा। (निखिल से- टच यूअर एल्डर ब्रदर्स फीट आलसो।)

(निखिल प्रगीत के पैर छूता है प्रगीत उसे गोद में उठा लेता है।)

रामदीन - बाबू भइया चार साल बाद देखा है, विदेस में रहकर आए हो। हमारा आपको दंडवत प्रणाम*15 करने का मन है। ( सामने लेटकर प्रणाम करता है, शरद उसे उठा लेता है।

काका - उठो काका। कितनी गाड़ियाँ हैं।

डॉ. मिश्रा - दो गाड़ियाँ हैं। तुम्हारा सामान तो ज्यादा नहीं है। गीता घर जाएँगी। एक टैक्सी कर लेते हैं।

शरद - काका गाड़ी में कैरियर तो है ना।

रामदीन - हाँ बाबू भइया।

शरद - फिर टैक्सी की जरूरत नहीं है। चार ही तो लोग हैं। सामान तो कैरियर और डिक्की में जाएगा।

डॉ. मिश्रा - (मीनाक्षी से) यात्रा कैसी रही बेटी। निखिल ने तंग तो नहीं किया।

मीनाक्षी - यात्रा तो ठीक थी पिताजी, पर इतनी लंबी थी कि निखिल बार-बार प्लेन से बाहर निकलने को कह रहा था। एयरपोर्ट पर आकर बहुत खुश हुआ। मानो जेल से छुट्टी मिल गई हो।

(सब लोग आपस में बातें करते हुए पार्किंग की ओर चलते हैं।)

प्रमोद - हमारी गाड़ी दूसरी तरफ है। हमें विदा दीजिए। अच्छा पिताजी और अंकल जी नमस्ते!

गीता - प्रगीत तुम मामा जी के साथ जाओगे या हमारे साथ चलोगे।

प्रगीत - मामा जी और निखिल के साथ।

गीता - ठीक है। अच्छा पिताजी प्रणाम। अंकल जी नमस्ते।


गीता, प्रमोद- खुश रहो।

मीनाक्षी - (निखिल से) से प्रणाम टू बूआ जी एंड फूफा जी।

निखिल - प्रणाम बूआ जी, प्रणाम फूफा जी।

गीता, प्रमोद - हाथ ऊपर उठाकर, इतने बड़े हो जाओ।

(सब लोग अपनी-अपनी गाड़ी में बैठते हैं और हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं)

--------------------------------------------------------------


*1. चरण स्पर्श- अपने से बड़ोंउम्र, रिश्ते आदि की दृष्टि से) का अभिवादन करने का तरी का है। इसमें अभिवादन करने वाल सामने वाले व्यक्ति के पैरों को प्रायः दाएँ हाथ से छूता है। बहुएँ तो दोनों हाथों से अपनी ससुराल की रिश्ते में बड़ी महिलाओं के पैरों को दबाती भी हैं (शहरों में यह परंपरा दिखाई नहीं देती) आशीर्वाद देनेवाला व्यक्ति कमर पर हाथ रखकर अथवा गले लगाकर आशीर्वाद देता है। हिंदी भाषी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बेटी माता-पिता आदि के और दामाद सास ससुर आदि के पैर नहीं छूता।


*2. हिंदी भाषी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दामाद ससुर के चरणों का स्पर्श नहीं करता, कुछ हिस्सों में करता है। नमस्ते का प्रयोग मिलते समय तथा विदा होते समय किया जाता है।

*3. अपने से बड़े जिस व्यक्ति का अभिवादन किया जाता है वह आशीर्वचन कहता है या बोलकर आशीर्वाद भी देता है। यह आशीर्वाद खुश रहने की कामना, आयु लंबी होने की कामना आदि हो सकता है। कुछ समय पूर्व तक तो विवाहित महिला कोदूधों नहाओ, पूतों फलोआशीर्वाद दिया जाता था।

*4.भारत में छोटे बच्चों के अभिवादन का उत्तर उनको चूमकर भी दिया जाता है। आजकल मीडिया के प्रभाव के कारण यह प्रवृत्ति बड़े लोगों में भी दिखाई देने लगी है।

*5. अपने उम्र तथा पारिवारिक संबंधों से उतर व्यक्ति को नमस्ते कहकर अभिवादन किया जाता है। नमस्ते का अर्थ है मैं आपके सामने विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन करता हूँ।

*6. अपने माता पिता के पुरुष महिला मित्रों तथा उनके हमउम्र व्यक्तियों के लिए अंकल आंटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति से सीधे पारिवारिक संबंध नहीं हैं।

*7 चरण स्पर्श कर पाने की स्थिति में प्रणाम कहकर काम चलाया जाता है। इसका अर्थ है मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ।

*8.नमस्ते के स्थान पर अथवा इसके प्रत्युत्तर में नमस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है।

*9. इस आशीर्वचन का अर्थ है आप दीर्घायु हों, आपकी उम्र लंबी हो।

*10. राम-राम- ग्रामीण क्षेत्रों तथा बुजुर्गों में अभिवादन के लिए इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह मिलने और विदा होने दोनों अवसरों पर प्रयोग की जाती है। इसके अलावा राधे-राधे, राधेश्याम, हरे राम, श्री राम, जयश्री राधे आदि भी इसी प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं।

*11. चरण स्पर्श का स्थानीय रूप- अर्थ हैमैं आपके पैर छूता हूँ। गाँवों में निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों का अभिवादन भी इसी अभिव्यक्ति से करते हैं।

*12. राम-राम जैसी ही अभिव्यक्ति है।

*13. अब भारत में भी अभिवादन के साथ हाथ मिलाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।

*14. हिंदी में मिलने के अवसर पर तथा विदा होने के अवसर के अभिवादन समान ही हैं। नमस्ते नमस्कार आदि। आजकल गुड मार्निंग और गुड नाइट के अनुवाद के रूप में सुप्रभात शुभरात्रि जैसी अभिव्यक्तियाँ भी सुनाई पड़ जाती हैं।

*15 दंडवत प्रणामबहुत अधिक आदर देने के लिए दंड लाठी के समान, सीधे लेटकर प्रणाम किया जाता है। भगवान, सम्राट, राजा आदि का इसी प्रकार अभिवादन किया जाता था।डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, कंप्यूटर कक्षा और छात्र धन्यवाद