Közismereti és "India kultúrája" minoros kurzusok a 2021 őszi félévben

Közismereti és
08/19 - 09/20

2021. augusztus 19. - 2021. szeptember 20.

ELTE BTK Indológia Tanszék

08/19 - 09/20

2021. augusztus 19. - 2021. szeptember 20.

ELTE BTK Indológia Tanszék


Az Indológia Tanszék által gondozott "India kultúrája" minorban a 2021/22-es tanév őszi félévében az alábbi kurzusokat hirdetjük meg. (A kurzusok természetesen a minoron kívül, közismereti jelleggel is elvégezhetők!)

BBN-IKU-102 A szanszkrit nyelv alapjai

oktató: Ittzés Máté
időpont és helyszín: szerda 12:00–13:30; Ifjúsági ép. I. em. 1.

A kurzust azoknak ajánljuk, akik nem szeretnének értetlenül nézni egy társaságban, ha a szanszkrit nyelvre terelődik a szó, és tudni szeretnék, mit jelentenek például azok a magyar nyelvben is meghonosodott szanszkrit kifejezések és nevek, hogy "jóga", "Véda" vagy "Buddha", de nincs idejük vagy energiájuk arra, hogy több félévet vagy akár éveket töltsenek a nyelv megtanulásával. A félév során valóban közérthetően és érdekesen (és persze csak a szükséges részletességgel) áttekintjük ennek az ősi indiai nyelvnek a nyelvtanát, különleges és néha egészen meghökkentő jellegzetességeit, valamint történetének legfontosabb mozzanatait, és ennek révén a kurzus végére a hallgatók képessé válnak arra, hogy egyszerűbb szanszkrit szövegeket szótár és nyelvtankönyv, az órákon szószedet és nyelvtani összefoglalók segítségével akár önállóan is megfejtsenek.

BBN-IKU-104:01 Párok a keleti kultúrákban

oktató: az Orientalisztikai Intézet oktatói
időpont és helyszín: csütörtök 16:00–17:30; F. ép. fszt. 1. Kerényi Károly terem

A korábbi, nagy sikerű Hangulatjavítók a keleti kultúrákban című sorozat után az őszi szemeszterben újra előadás-sorozatot szervez az ELTE BTK Orientalisztikai Intézete, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A csütörtökönként 16 órakor kezdődő előadások témája ezúttal a „párok” jelensége, éspedig a legkülönfélébb nézőpontokból: irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti, vallástörténeti és nyelvészeti előadások egyaránt találhatók a színes palettán.

BBN-IND-251 Ind kultúrtörténet (ókor és korai középkor)

oktató: Dezső Csaba
időpont és helyszín: szerda 14:00–14:45; A. ép. III. em. 331.

Az óra bevezetést nyújt India rendkívül sokszínű kultúrtörténetébe a Kr. e. 3. évezredtől Kr. u. 1100-ig, az anyagi kultúrától kezdve a történelmen és társadalomtörténeten át a vallásokig (az Indus-civilizáció rejtélyes városai, a védikus kor istenvilága és áldozati rítusai, az eposzok és a puránák mítoszai, a Buddha és a Dzsina tanítása, a Maurja Birodalom, Saka és Kusán hódítások, a Gupta-kor, a korai középkor királyságai; néhány kulcsfogalom: dharma, karma, kasztrendszer, stb.).

BBN-IND11-301 Az indiai nyelvek története

oktató: Ittzés Máté
időpont és helyszín: hétfő 10:15–11:45; Ifjúsági ép. I. em. 1.

India valóban soknyelvű ország: a 2011-es népszámlálás adatai szerint napjainkban több mint százhúsz nyelvet beszél legalább tízezer anyanyelvi beszélő, nem is szólva az ennél kisebb nyelvekről vagy a különféle regionális nyelvváltozatokról. Nem kevésbé izgalmas India nyelveinek rekonstruált őstörténete és nyelvemlékekkel dokumentált története sem, amelynek a kurzus az indoeurópai alapnyelvtől kezdve a középind nyelvek kialakulásáig terjedő szakaszát tekinti át.

BBN-IND11-311 Indiai országismeret

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: csütörtök 10:00–11:30; A. ép. IV. em. 428.

Az óra célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a világ legnagyobb demokráciájának mindennapjairól, miközben megismerkednek India tájegységeivel, kulturális életének alapfogalmaival és örökségének sokszínűségével. Az egyes előadásokon végigjárjuk tagállamait, illetve számot vetünk e nagy és gyakran félreértett országgal kapcsolatban hallható közhelyekkel.

BBN-IND11-321:12 Az ókori Dél-India története

oktató: Ferenczi Roland
időpont: szerda
18:00–19:30 (még változhat)

Szent fák körül banánlevélként reszkető, eksztázisba merült emberek. Római kereskedők hajóit fosztogató kalózok. Fákban élő istenek, akik rabul ejtik a hajadonok szívét. Hullákkal borított, elefántléptek szántotta csatamezőn táncoló győztes hadseregek. Föld alá rejtett aranykincsek. Mesés gazdagságú paloták, ahol fegyveres görögök állnak őrt a kapuknál. Pálmalovon lovagló reménytelen szerelmesek. Szent őrzőfáikat védelmező királyok. Érdekesnek találod? Az ókori Tamilföld rejtélyes világa vár ezen a kurzuson, amelyen Dél-India ókori történetének forrásközpontú bemutatására kerül sor.

BBN-BUD11-112 A buddhizmus irányzatai

oktató: Karma Dorje
időpont és helyszín: péntek 10:45–12:15; B. ép. I. em. 136.

A kurzus hallgatói átfogó ismereteket szerezhetnek Sákjamuni Buddha életéről, tanításairól, a közösség és a buddhista iskolák kialakulásának hátteréről, a klasszikus buddhizmus irányzatairól és a mahájána buddhizmusról. Emellett betekintést nyerhetnek a buddhizmus különféle irányzatainak elterjedésébe világszerte a kínai, japán és tibeti buddhista iskolák bemutatásán keresztül.

BBN-BUD11-121.40 Korai buddhizmus – A Buddha alaptanításai

oktató: Ruzsa Ferenc
időpont és helyszín: hétfő 12:00–13:30; F. ép. fszt. 1. Kerényi Károly terem