Közismereti és "India kultúrája" minoros kurzusok a 2022 tavaszi félévben

Közismereti és
01/26 - 02/28

2022. január 26. - 2022. február 28.

ELTE BTK Indológia Tanszék

01/26 - 02/28

2022. január 26. - 2022. február 28.

ELTE BTK Indológia Tanszék


Az Indológia Tanszék által gondozott "India kultúrája" minorban a 2021/22-es tanév tavaszi félévében az alábbi kurzusokat hirdetjük meg. (A kurzusok természetesen a minoron kívül, közismereti jelleggel is elvégezhetők!)

BBN-IND-252 Ind kultúrtörténet (a muzulmán hódítás utáni India)

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: csütörtök 10:00–10:45; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A kurzus egyfajta történelemóra – puszta eseménytörténetnél mégis jóval több, hiszen a hallgatókat elkalauzolja a tárgyalt időszakok művészetébe, irodalmába, megismerteti vallási felfogásával is. Végighaladunk a hatalmas India új- s legújabb kori történetének fő csapásain, „rendszerváltozásain”, és így megértjük, milyen hatások formálták ezt a kontinensnyi országot olyanná, amilyennek ma látjuk, amikor kinyílik a repülőgép ajtaja!

BBN-IKU-103 A hindi nyelv alapjai

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: szerda 12:00–13:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A kurzus megismerteti a hallgatókat Dél-Ázsia legelterjedtebb nyelvének földrajzi elhelyezkedésével, rövid történetével, írásának jellegzetességeivel. A résztvevők megismerik és gyakorolhatják is azokat a nyelvi-kulturális ismereteket, amelyekkel kapcsolatot építve közel kerülhetünk a hindi nyelvű és más indiai, illetve dél-ázsiai emberekhez, és bevezető jellegű nyelvi készségeket sajátítanak el.

BBN-OKE11-132:4 Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás

oktató: Renner Zsuzsanna
időpont és helyszín: péntek 14:00–15:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A vallási művészetek képekre és szakrális terekre fordítják át egy-egy vallás elveit, hitvilágát, történeteit és világnézetét. Nem kivétel ez alól a hindu és a buddhista vallás sem. A vizuális kódok rendszerét megismerve megtanuljuk „olvasni” az alkotásokat, s így lassan járható ösvényeket vágunk az emberi és állati szereplők, megtestesülések, többszörös fejek és végtagok, átszellemülés és erotika elsőre áthatolhatatlannak tűnő sűrűjébe. Az összehasonlítás kedvéért tanulságosnak ígérkezik egy-egy rövid kitérőt tennünk az indiai iszlám művészetre is. Mindeközben nem feledkezünk meg arról sem, hogy a vallási tartalom mellett a szakrális művészeteknek is van egy nem elhanyagolható materiális oldala: kő, fa, bambusz, festék, gravitáció és statika, valamint egy társadalmi oldala, amely megszabja, hogy ki lehet alkotó, ki lehet műélvező, és milyen célra készülnek az alkotások.

BBN-IND11-321:13 Az ótamil királyságok története és forrásai

oktató: Ferenczi Roland
időpont és helyszín: kedd 16:45–18:15; MúK 6–8. I. em. 138. (Hahn terem)

A kurzus a dravida Dél-India ókori királyságainak történetét tekinti át a primer források (szangamirodalom, tamil bráhmí feliratok, görög-latin auktorok stb.) fényében. Az előadások a dél-indiai történelem "hosszú időszakát" (long durée) a korszak más birodalmainak kapcsolathálójában vizsgálják, nagyobb tematikák mentén. A hangsúly a tamil királyok és más, indiai és Indián-kívüli népek kölcsönhatásaira, az indiai tradíciók fokozódó szintézisére helyeződik, amelyek az ókor és a koraközépkor során meghatározták és fokozatosan formálták DélIndia politika-, társadalom-, gazdaság-, vallás- és művészettörténetét.

BBN-IND11-341:6 Szanszkrit és prákrit irodalom

oktató: Dezső Csaba
időpont és helyszín: szerda 14:00–15:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

Az előadás témája a szanszkrit és prákrit nyelvű indiai szépirodalom. A félév során először megismerkedünk a Ṛgveda himnuszaival, majd a két szanszkrit nagyeposszal: a Mahābhāratával és a Rāmāyaṇával, illetve a meseirodalommal. Ezután a klasszikus kāvya irodalomba kapunk betekintést: szanszkrit kiseposzok, szanszkrit és prákrit líra, klasszikus indiai dráma, szanszkrit próza. Mivel magyar nyelven csak korlátozott számban olvashatók a tárgyalt művek, angol nyelvű fordításokat is fogunk használni, az órához tehát szükséges az angol nyelvismeret.

BBN-BUD11-113 A mahájána buddhizmus

oktató: Karma Dorje
időpont és helyszín: péntek 11:00–12:30; F ép. I. em. 115/1. (Ecsedy Ildikó terem)

BBN-IKU-105:01 = BBN-IND11-331:5 Hinduizmus

oktató: Ruzsa Ferenc
időpont és helyszín: hétfő 14:00–15:30; D ép. I. em. 126. (Eötvös terem)

BBN-IKU-106:01 Nemzetkép és műfajok a kortárs bollywoodi filmben

oktató: Vajdovich Györgyi, Fejes-Jancsó Dorottya
időpont és helyszín: hétfő 14:15–15:45; MúK 6–8. alagsor 137.