Közismereti és "India kultúrája" minoros kurzusok a 2023 tavaszi félévben

Közismereti és
02/01 - 05/31

2023. február 01. - 2023. május 31.

ELTE BTK Indológia Tanszék

02/01 - 05/31

2023. február 01. - 2023. május 31.

ELTE BTK Indológia Tanszék


Az Indológia Tanszék által gondozott "India kultúrája" minorban a 2022/23-as tanév tavaszi félévében az alábbi kurzusokat hirdetjük meg. A kurzusok természetesen a minoron kívül, közismereti jelleggel is elvégezhetők. A megadott helyszínek egyelőre csak tájékoztató jellegűek, kérjük, minden esetben ellenőrizzék a Neptun tanulmányi rendszert!

BBN-IKU-101 India nyelvei és írásos emlékei

oktató: Ittzés Máté, Dezső Csaba, Sági Péter, Hidas Gergely, Jeney Rita, Ferenczi Roland
időpont és helyszín: péntek 10:00–11:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A statisztikák szerint Indiában több száz nyelvet beszélnek, amelyek több nyelvcsaládba (elsősorban az indoeurópai és a dravida nyelvcsaládba) tartoznak. Az előadássorozat célja, hogy áttekintést adjon erről a kivételes sokszínűségről: bemutassa a különféle nyelveket és nyelvcsaládokat, egymáshoz való viszonyukat, areális kapcsolataikat, történetüket a kezdetektől napjainkig, valamint a lejegyzésükre használt írásokat és legfontosabb írásos emlékeiket.

BBN-IND-262 Hindi irodalomtörténet

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: csütörtök 10:00–10:45; Ifjúsági ép. I. em. 101.

"Száhitja szamádzs ká darpan he", az irodalom a társadalom tükre – szól a huszadik századi hindí irodalom kedvenc aforizmája. Az elmúlt kétszáz év hindí (észak-indiai) irodalomtörténetének mérföldkövei mentén e kurzus nemcsak a fontos alkotókat és műveiket térképezi fel, hanem igyekszik felfedezni az indiai néplélek zugait, amelyek gyakran rejtve maradnak a nyugati olvasók előtt.

BBN-IND11-311:2 A kultúra szerepe a dél-ázsiai országok kommunikációjában

oktató: Dávid Krisztina
időpont és helyszín: péntek 12:30–14:00; Ifjúsági ép. I. em. 101.

Az előadás fókuszában az India-specifikus interkulturális jelenségek állnak. A kurzus célja, hogy a kultúraközi kommunikációval foglalkozó egyes tudományterületek és elméletek megismertetése mellett bemutassa az indiai szubkontinens nyelvtől független kommunikációs folyamatait és a nyugati kulturális rendszerektől eltérő viselkedési mintázatot, valamint a különbségek kulturális hátterét. A félév során gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül is vizsgáljuk az indiai mentalitást és kommunikációs sajátosságokat.

BBN-IND11-321:14 Kolonializmus és függetlenség Indiában

oktató: Aklan Anna Katalin
időpont és helyszín: hétfő 16:00–17:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

Az angol gyarmatbirodalom nem csupán Ázsiában, de az egész világon napjainkig ható történelmi örökséget hagyott. A kurzus a történelmi események mellett megvizsgálja a gyarmatosítás társadalmi és pszichológiai hatásait, a gyarmatosított–gyarmatosító viszony dinamikáját. A függetlenségi törekvéseket tágabb kontextusukban értelmezzük, az erőszakmentes mozgalom mellett a harccal kivívott szabadság gyakorlati megvalósítását és elméleti hátterét is tanulmányozzuk. Hogyan élnek a frissen felszabadult államok a függetlenség elérése után? A politikai felszabadulás magával hozza-e a vágyott szabadságot? Fókuszunkban India áll, de kitekintünk a délkelet-ázsiai és afrikai gyarmatosításra, valamint a korabeli Belső-Ázsiára is.

BBN-IKU-105:01 Hinduizmus

oktató: Ruzsa Ferenc
időpont és helyszín: hétfő 12:00–13:30; F ép. fszt. 1. Kerényi terem

BBN-IKU-106:02 Istenek, királyok és szuperhősök a kortárs bollywoodi filmben

oktató: Fejes-Jancsó Dorottya
időpont és helyszín: hétfő 12:30–14:00; Főépület alagsor -137

A tantárgy elvégzése során a hallgatók a kortárs populáris hindi nyelvű filmipar kulturális és műfaji sajátosságaival ismerkedhetnek meg. A dél-ázsiai régió nyelveinek, kultúráinak, vallásainak és történelmének rövid áttekintése után az egyes alkalmakon a hallgatókkal közösen elemzett filmeken keresztül vizsgáljuk mindezek mozgóképes reprezentációját. A tantárgy célja tehát a hallgatók filmelméleti és filmtörténeti ismereteinek gyarapítása, a nem nyugati populáris filmkultúrák sajátosságainak megismerése és kifejezetten a kortárs bollywoodi filmek elemzése az adott kulturális kontextus ismeretében.

BBN-BUD11-113 A mahájána buddhizmus 

oktató: Karma Dorje
időpont és helyszín: péntek 10:00–11:30

BBN-BUD11-121.21 A világ rendje a klasszikus buddhizmusban 

oktató: Szegedi Mónika
időpont és helyszín: szerda 14:00–15:30