Közismereti és "India kultúrája" minoros kurzusok a tavaszi félévben

Közismereti és
02/07 - 02/26

2021. február 07. - 2021. február 26.

ELTE BTK Indológia Tanszék

02/07 - 02/26

2021. február 07. - 2021. február 26.

ELTE BTK Indológia Tanszék


Az Indológia Tanszék által gondozott "India kultúrája" minorban a 2020/21-es tanév tavaszi félévében az alábbi kurzusokat hirdetjük meg. (A kurzusok természetesen a minoron kívül, közismereti jelleggel is elvégezhetők!)

Figyelem! A megadott helyszínek csak tájékoztató jellegűek, hiszen visszavonásig mindegyik óra online formában lesz megtartva a MS Teams alkalmazás segítségével!

BBN-IKU-101 India nyelvei és írásos emlékei

oktató: Ittzés Máté, Dezső Csaba, Sági Péter, Jeney Rita, Ferenczi Roland
időpont és helyszín: péntek 10:00–11:30; Ifjúsági ép. I. em. 1.

A statisztikák szerint Indiában több száz nyelvet beszélnek, amelyek több nyelvcsaládba (elsősorban az indoeurópai és a dravida nyelvcsaládba) tartoznak. Az előadássorozat célja, hogy áttekintést adjon erről a kivételes sokszínűségről: bemutassa a különféle nyelveket és nyelvcsaládokat, egymáshoz való viszonyukat, areális kapcsolataikat, történetüket a kezdetektől napjainkig, valamint a lejegyzésükre használt írásokat és legfontosabb írásos emlékeiket.

BBN-IND11-321:11 Dél-Ázsia története az ókorban és a kora középkorban

oktató: Dezső Csaba
időpont és helyszín: szerda 15:00–16:30; Ifjúsági ép. I. em. 1.

Az előadások témája Dél-Ázsia története az ókori civilizációktól kezdve a XII. századi muszlim hódításokig. Megismerkedünk az Indus-civilizáció régészeti emlékeivel, az indoárja bevándorlás korával, az első észak-indiai államokkal, a Buddha korának Indiájával, a Maurya Birodalommal, a Saka és a Kusána Királyságokkal, a Gupta Birodalommal, a kora középkori hindu királyságokkal és végül a muszlim hódításokkal. Az eseménytörténet mellett bemutatásra kerül az adott korszak társadalma és kultúrája, valamint tárgyi emlékei és művészete is.

BBN-IND-262 Hindí irodalomtörténet

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: csütörtök 10:00–11:30; Ifjúsági ép. I. em. 1.

"Száhitja szamádzs ká darpan he", az irodalom a társadalom tükre – szól a huszadik századi hindí irodalom kedvenc aforizmája. Az elmúlt kétszáz év hindí (észak-indiai) irodalomtörténetének mérföldkövei mentén e kurzus nemcsak a fontos alkotókat és műveiket térképezi fel, hanem igyekszik felfedezni az indiai néplélek zugait, amelyek gyakran rejtve maradnak a nyugati olvasók előtt.

BBN-OKE11-132:4 Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás

oktató: Renner Zsuzsanna
időpont és helyszín: péntek 14:00–15:30; Ifjúsági ép. I. em. 1.

A vallási művészetek képekre és szakrális terekre fordítják át egy-egy vallás elveit, hitvilágát, történeteit és világnézetét. Nem kivétel ez alól a hindu és a buddhista vallás sem. A vizuális kódok rendszerét megismerve megtanuljuk „olvasni” az alkotásokat, s így lassan járható ösvényeket vágunk az emberi és állati szereplők, megtestesülések, többszörös fejek és végtagok, átszellemülés és erotika elsőre áthatolhatatlannak tűnő sűrűjébe. Az összehasonlítás kedvéért tanulságosnak ígérkezik egy-egy rövid kitérőt tennünk az indiai iszlám művészetre. Mindeközben nem feledkezünk meg arról sem, hogy a vallási tartalom mellett a szakrális művészeteknek is van egy nem elhanyagolható materiális oldala: kő, fa, bambusz, festék, valamint gravitáció és statika, valamint egy társadalmi oldala, amely megszabja, hogy ki lehet alkotó, ki lehet műélvező, és milyen célra készülnek az alkotások.

BBN-BUD11-113 A mahájána buddhizmus

oktató: Karma Dorje
időpont és helyszín: péntek 13:00–14:30; B ép. I. em. 130.

A kurzus során a hallgatók megismerhetik a buddhizmus világszerte leginkább elterjedt irányzatát, kialakulásának, elterjedésének módját és körülményeit, széleskörű ismereteket szerezhetnek sajátos tanításairól a legfontosabb mahájána művek (angol vagy magyar fordításban) elemzése és a szakirodalom segítségével.

BBN-IKU-105:01 A hinduizmus

oktató: Ruzsa Ferenc
időpont és helyszín: hétfő 14:00–15:30; i ép. II. em. 228.

A hinduizmus a legősibb ma is eleven vallás – éspedig a harmadik legnagyobb a világon. Gyökerei az Indus-völgyi civilizációig nyúlnak vissza, és a legrégibb szövegek, a Rig-véda himnuszai több mint háromezer évesek. Ám időközben többször, alapvetően át is alakult; létrejött a különös, politeista egyistenhit, a véres áldozatok helyére szimbolikus gyümölcsfelajánlás lépett. Ezt az ezerarcú folyamatot tekintjük át, rengeteg képpel és egy kevés elvontabb fejtegetéssel.