Okostáblával gyarapodott az Indológia Tanszék

Okostáblával gyarapodott az Indológia Tanszék
03/24

2022. március 24.

03/24

2022. március 24. -


2022. március 24-én délután került sor az Indológia Tanszéken a Samsung típusú új okostábla ünnepélyes felavatására.

Ittzés Máté tanszékvezető bevezetőjében elmondta, hogy a tábla az Indiai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és személyesen Őexcellenciája Kumar Tuhin korábbi nagykövet közbenjárásával a sajóbábonyi székhelyű, indiai érdekeltségű Kischemicals Kft. vegyipari cég nagylelkű adományaként került a tanszékre. Ittzés Máté köszönetet mondott az Indiai Nagykövetségnek, amelynek részéről Sri S. Ramji másodtitkár, kancelláriavezető és Tanuja Shankar, az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ igazgatója volt jelen ez eseményen, és mindenekelőtt a bőkezű anyagi támogatásért a Kischemicals Kft.-nek, amelynek képviselői sajnos nem tudtak részt venni az alkalmon. Meggyőződését fejezte ki, hogy az okostábla nemcsak a tanszék oktatási tevékenységében bizonyul majd hasznosnak, hanem konferenciák, workshopok megrendezéséhez is segítséget jelent, és új lendületet adhat az indológus hallgatók által szervezett indiai filmklubnak is.

Bartus Dávid dékán úr köszöntőjében kiemelte az Indológia Tanszéknek az Indiai Nagykövetséggel való kezdettől fogva rendkívül szoros és gyümölcsöző kapcsolatát, amely az utóbbi években, Őexcellenciája Kumar Tuhin nagyköveti időszaka alatt még inkább elmélyült. Dékán úr hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Indológia Tanszék az oktatási infrastruktúra fejlesztése érdekében immár egy indiai tulajdonú céggel is együttműködést tudott megvalósítani, és rámutatott arra, hogy az ilyen jellegű kapcsolatok kiépítésének milyen nagy jelentősége van a kar tanszékeinek életében.

A tábla ünnepélyes leleplezése után Renner Zsuzsanna, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatóhelyettese, az Indológia Tanszék címzetes egyetemi docense és Sági Péter tanársegéd rövid bemutatóban ismertették meg a résztvevőket az okostábla működésével és hasznos funkcióival.

Az esemény arra is alkalmat szolgáltatott, hogy az Indológia Tanszék oktatói és hallgatói elköszönjenek Tanuja Shankar igazgató asszonytól, aki az indiai kulturális központ élén töltött három és fél év után április elején visszatér Indiába, ahonnan ígérete szerint az elkövetkezendő időszakban ‒ az új igazgató érkezéséig ‒ még online formában folytatja a központtal kapcsolatos szervezési feladatokat.

Okostábla-avató

Okostábla-avató

0

/

0

0

/

0