Swami Lakshman Joo: Kasmíri saivizmus (könyvbemutató)

Swami Lakshman Joo: Kasmíri saivizmus (könyvbemutató)
01/28

2021. január 28. 15:00 - 16:30

Online

01/28

2021. január 28. 15:00 - 16:30

Online


Könyvbemutató

Swami Lakshman Joo: Kasmiri saivizmus
Alexis Sanderson: Kasmír hagyományai

*
2021. január 28-án a Sursum Kiadóval együttműködve online könyvbemutatóra invitáljuk Önöket.
Időpont: 2021. január 28, 15.00 (magyar idő szerint)
A beszélgetés nyelve magyar, angol fordítással.

---

Program:

I. Rész

15.00-15.03 Siva mantra: Dr Chirayu Bhole & Korosi Gabor
15.03-15.10 Őexc. Kumar Tuhin, India magyarországi nagykövetének köszöntő beszéde
15.10-15.25 Meghívott vendégeink beszédei
15.25-15.30 Tanuja Shankar, az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ igazgatójának rövid videója

*
II. Rész

15.30-15.40 Bevezetés
Dr Dezső Csaba, indológus, ELTE BTK Indológia Tanszék

Kasmír és a saiva hagyományok általános bemutatása (történelem, kultúra, eszmetörténeti jelentőség)

15.40-16.10 Beszélgetés a könyvekről: a kiadó és a fordítók
Horváth Róbert, szerkesztő
Répási Zsolt, fordító
Laki Zoltán, fordító

A kasmíri saivizmus és nyugati párhuzamai, a szerzők (Swami Lakshman Joo és Alexis Sanderson) rövid bemutatása, ízelítő a könyvek tartalmából.

16.10-16.20 Kérdések és válaszok

A programhoz a következő linken keresztül lehet majd csatlakozni:
https://eoibudapest.voxomos.ai/BookRelease,

illetve online lehet követni facebook és youtube oldalunkon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

*

A könyvekről:

SWAMI LAKSHMAN JOO: KASMÍRI SAIVIZMUS
Legfőbb titkok

E könyv szentként tisztelt és tudós szerzője arra a monumentális feladatra vállalkozott, hogy feltárja a kasmíri saivizmus monisztikus, egységelvű hagyományvonulatát. Előadásaiban útmutatást ad a śaiva tanítások labirintusában való eligazodáshoz, és mindvégig hangsúlyozza az elméleti igazságok gyakorlati megvalósításának fontosságát. A tizenkilenc fejezet mindegyike egy-egy alapvető tanítást mutat be, a szisztematikus, felsorolásszerű kifejtést pedig az elmondottak mélyebb értelmét megvilágító praktikus példák egészítik ki.

A Kasmíri saivizmus. Legfőbb titkokban Swami Lakshman Joo (1907–1991) lényegre törően foglalja össze Abhinavagupta Tantrāloka című művének azon témaköreit, melyeket a legfontosabbnak tekintett. A harminchat tattvával, a szanszkrit abc ötven betűjével, a tudatosság hét állapotával, a kasmíri saivizmus és a vedānta különbségével, vagy a kuṇḍalinī egyedülálló jelentőségével foglalkozó fejezeteken keresztül átfogó képet ad a nem-dualisztikus kasmíri śaiva bölcseletről – magyar nyelven első ízben.

ALEXIS SANDERSON: KASMÍR HAGYOMÁNYAI
Két tanulmány

Korunk egyik legismertebb indológusának két tanulmánya a kasmíri saivizmus bölcseleti hátterébe és történeti kibontakozásába nyújt betekintést. Az első írás („Tisztaság és erő a kasmíri brāhmaṇák körében”) a 9-13. századi Kasmírban jelen lévő vallási irányzatok emberképét tárja fel. A filozófiai szemléletek és társadalmi előírások mélyére hatolva bemutatja, hogyan alakultak ki az emberi személyiség vagy „önvaló” eltérő felfogásai, és milyen szerepet játszott ebben az ortodoxia és heterodoxia, a tisztaság és az erő útjának ellentéte, illetve kölcsönös egymásra hatása.

A második értekezés („Swami Lakshman Joo és helye a kasmíri śaiva hagyományban”) a kasmíri saivizmus új- és legújabbkori történetét tekinti át. Autentikus szövegforrásokra (köztük sok máig kiadatlan kéziratra) támaszkodva felvázolja, milyen formában élt tovább e hagyomány a 13. századot követően, és hogyan jutott el végül az irányzat nagy huszadik századi mesteréhez, Swami Lakshman Joohoz.