India kultúrája minor

India kultúrája minor
17/05 - 13/09

17. May 2020. - 13. September 2020.

ELTE BTK Indológia Tanszék, Ifjúsági ép.

05/17 - 09/13

2020. May 17. - 2020. September 13.

ELTE BTK Indológia Tanszék, Ifjúsági ép.


2020 szeptemberétől az Indológia Tanszék – az elsősorban nyelvi irányultságú szanszkrit és hindí minor mellett – elindítja az "India kultúrája" című új diszciplináris minorját, amely átfogó képet nyújt a hallgatóknak India, illetve Dél-Ázsia kultúrájáról, kultúrtörténetéről, nyelveiről és írásairól, történelméről, művészet-, vallás- és irodalomtörténeti sajátosságairól az ókortól napjainkig, az indológia szakirányhoz, valamint a szanszkrit és hindí minorhoz képest minimális nyelvi követelményekkel. A minort bármilyen szakos-szakirányos hallgatónak ajánljuk, aki érdeklődik a keleti kultúrák, azon belül is India iránt.

India kultúrája diszciplináris minor

A minor felelőse: Dr. Dezső Csaba habilitált egyetemi adjunktus (Indológia Tanszék)
A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel
A minorra felvehető hallgatók létszáma: 100 fő
A minort az indológia szakirányos hallgatók NEM vehetik fel.

A minort hat félév alatt célszerű elvégezni, de öt vagy négy félévre összesűrítve is elvégezhető.

A minor tanegységlistája itt található.

Fontos információ

Mivel újonnan induló minorról (pontosabb nevén: minorspecializációról) van szó, ezért a 2020 tavaszi szakirányválasztási időszakban ezt még nem lehet hivatalosan választani, de azt tanácsoljuk, hogy már a 2020/21-es tanév őszi félévében vegyék fel a meghirdetett tárgyakat, hogy idejében teljesíteni tudják az 50 kreditet. Az őszi félévben a következő tárgyakat hirdetjük meg:

BBN-IND11-311 Indiai országismeret
BBN-IND-261 Óind irodalomtörténet
BBN-IND11-321:10 Dél-Ázsia régészete: az Indus-civilizáció
BBN-VAL11-135.04 Korai buddhizmus - A Buddha alaptanításai
BBN-BUD11-112 A buddhizmus irányzatai