Prof. Bangha Imre presented his newest volume at the department

Prof. Bangha Imre presented his newest volume at the department
13/04

13. April 2024.

04/13

2024. April 13. -


A klasszikus hindí irodalmat bemutató, a korszak irodalomtörténetét új kutatási eredményekkel gyarapító kötetét az alma mater tanszéken is ismertette Bangha Imre professzor úr, aki három évtizede tanít az Oxfordi Egyetemen hindí nyelvet s tanulmányozza a kéziratos hagyomány feltárásával az észak-indiai közép- és koraújkornak napjainkban feledésbe merülni látszó költői értékeit. Látogatásai időről időre alkalmat adnak, hogy a hallgatók egy szakterület legalaposabb ismerőinek egyikétől kapjanak bevezetőt az indiai kultúrtörténet meghatározó fejezetébe. A kötet címe: "Nap s Hold nélkül ragyog a fény", a 16. század látnoki költőjének, a takács Kabírnak egyik sora, amely a belső fény felismerésére irányítja a régi és mai hallgatóinak figyelmét.