Indo-European Cell | भारोपीय प्रकोष्ठ

Indo-European Cell | भारोपीय प्रकोष्ठ

Indo-European Cell | भारोपीय प्रकोष्ठ

Address: Múzeum krt. 6–8/A (Ifjúsági épület) I. em. 2.
Telephone: +36 (1) 4116500 / 5363
Website: https://ind.elte.hu/en/indo-european
E-mail: indoeuropai@btk.elte.hu

Faculty
Dr. habil. Ittzés Máté, Associate Professor

Az Indoeurópai Nyelvtudományi Munkacsoport a tanszék névváltozásával (Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék helyett Indológia Tanszék) egy időben, 2017 júniusában jött létre az ELTE Szenátusának határozata alapján. 

Ahogy az a történeti áttekintésben is olvasható, a tanszéket eredetileg az indoeurópai nyelvtudományi kutatások céljából hozták létre. Ez a fő irány a tanszék professzorainak (elsősorban Mayr Aurélnak, Schmidt Józsefnek, ill. a második világháborút követően Szemerényi Oszvaldnak és Harmatta Jánosnak) a munkássága révén nagyjából az 1950-es évek végéig megmaradt, amikor is az indológia szak elindításával a tanszék tevékenysége egyre inkább a szanszkritológia, majd később ezzel párhuzamosan a hindí nyelv és irodalom oktatása és kutatása felé fordult, miközben Harmatta János és Töttössy Csaba professzorok révén az indoeurópai nyelvészet továbbra is képviseltette magát a Bölcsészettudományi Kar kurzuskínálatában és tudományos tevékenységében.

Az indoeurópai nyelvészeti kutatások a 2000-es évek elején, Ittzés Máténak a tanszékre kerülésével kaptak új lendületet. Fontos lépést jelentett az Indoeurópai összehasonlító nyelvészet program elindítása 2003-ban, amely a Bölcsészettudományi Kar különböző tanszékein folyó indoeurópai nyelvi és nyelvtörténeti, valamint összehasonlító nyelvészeti stúdiumokat fogta össze egy négy féléves oktatási programban (a program 2010-ben, a bolognai rendszerre történő átállás következtében szűnt meg).

Jelenleg az Indoeurópai Nyelvtudományi Munkacsoportban indoeurópai összehasonlító nyelvészeti, óind, görög és latin történeti nyelvtani és nyelvtörténeti, valamint latin mondattani kutatások folynak, illetve a munkacsoport munkatársa látja el az indológia szakirányos és indológia meterszakos hallgatók ind nyelvtörténeti tárgyainak, valamint a klasszika-filológus hallgatók görög nyelvtörténeti és indoeurópai nyelvészeti tárgyainak oktatását. A tanszék, illetve a munkacsoport tervei között szerepel egy Indoeurópai összehasonlító nyelvészet mesterszak elindítása is.