Semester offer | इस सत्र में विशेष

Semester offer | इस सत्र में विशेष

Each semester our department offers special courses in Hungarian and also in English to a wider audience of the university. Any student interested in India's culture and the history of her art, religions, literatures or society, is welcome to join in. There is no pre-requisite and these courses do not presuppose knowledge of Sanskrit or Hindi. Everyone is most welcome at our seminar room (Ifjúsági épület fszt. 4.).

हमारा विभाग विश्वविद्यालय के अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए हर सत्र में विशेष कक्षाओं का आयोजन करता है, हंगेरियन तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में। जो-जो छात्र भारत की विविध संस्कृति और भारतीय ललित-कला, धर्म, साहित्य या फिर समाज के इतिहास के प्रति रुचि रखते हों, उन सबका इन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है (यहाँ : Ifjúsági épület भूतल 4.)। इन कक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी अन्य कोर्स अथवा संस्कृत-हिन्दी ज्ञान की पूर्वापेक्षा नहीं है।

For more information contact our head of department Dr. Máté Ittzés / अधिक जानकारी के लिए हमारे विभागाध्यक्ष डॉ॰ माते इत्त्ज़ेस से संपर्क करें :
ittzes.mate@btk.elte.hu.

2019/2020 Autumn term | पतझर सत्र

IND KULTÚRTÖRTÉNET (ÓKOR ÉS KÖZÉPKOR)

előadó: Dr. Dezső Csaba egyetemi adjunktus

időpont: szerda, 16:00–16:45

kód: BBN-IND-251 (kollokvium, 2 kredit)

Az óra bevezetést nyújt India rendkívül sokszínű kultúrtörténetébe a Kr.e. 3. évezredtől Kr. u. 1100-ig, az anyagi kultúrától kezdve a történelmen és társadalomtörténeten át a vallásokig (az indus civilizáció rejtélyes városai, a védikus kor istenvilága és áldozati rítusai, az eposzok és a puránák mítoszai, a Buddha és a Dzsina tanítása, a Maurya-birodalom, Saka és Kusán hódítások, a Gupta-kor, a korai középkor királyságai; néhány kulcsfogalom: dharma, karma, kasztrendszer, stb.).

INDIAI ORSZÁGISMERET

előadó: Dr. Sági Péter egyetemi tanársegéd

időpont: csütörtök, 10:00–11:30

kód: BBN-IND11-311 (kollokvium, 3 kredit)

Az óra célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a világ legnagyobb demokráciájának mindennapjairól, miközben megismerkednek India tájegységeivel, kulturális életének alapfogalmaival és örökségének sokszínűségével. Az egyes előadásokon végigjárjuk tagállamait, illetve számot vetünk e nagy és gyakran félreértett országgal kapcsolatban hallható közhelyekkel.

A DÉL-INDIAI MUSZLIMOK TÖRTÉNETE ÉS KULTÚRÁJA

Mappilák, bóhrák vagy éppen ándhrai qádiri szúfik. Dél-India nyelvileg és kulturálisan heterogén közege az iszlám számos ágának otthona. A kurzus egyik célja, hogy tágabb földrajzi és kulturális keretbe helyezve bemutassa a térség muszlim dinasztináinak (Bahmanidák, Dekkáni Szultánátus, Ászif Dzsáhik) történetét, valamint kelet-afrikai, európai és iráni kapcsolataikat. Másrészt tárgyalja a modern és kortárs muszlimokat érintő legfontosabb technológiai és kommunikációs fejlemények (internet, okostelefon, közösségi média) vallásgyakorlásra kifejtett hatását. A szemeszter során a térségből származó egy-egy kéziratos dokumentum vizsgálata révén a résztvevők mélyebb ismereteket szerezhetnek a térség anyagi kultúrájáról, politika- és vallástörténetéről, valamint a kalligráfia- és a miniatúraművészet jelentőségéről.

előadó: Szitár Kristóf megbízott előadó

időpont: hétfő, 16:00–17:30

kód: BBN-IND11-321:6, BBN-IND-304:09 (kollokvium, 3 kredit)

MODERN ENGLISH-LANGUAGE INDIAN LITERATURE

előadó: Dr. Aklan Anna megbízott előadó

időpont: péntek, 9:00–10:30

kód: BBN-IND-304:16 (kollokvium, 3 kredit)

“She wore flowers in her hair and carried magic secrets in her eyes. She spoke to no one. She spent hours on the riverbank.  She smoked cigarettes and had midnight swims.” (Arundhati Roy: The God of Small Things)

“Morality is a matter of money. Poor people cannot afford to have morals. So they have religion.” (Khushwant Singh: Train to Pakistan)

An exciting exploration into the English-language literature of the mystical India: love, beauty, fights and cruel murders against the backdrop of ancient myths, religions, and the dramatic and complicated historical events of the 20th century. The course gives an introduction to the most important works written in English by Indian or Indian-origin authors and provides an insight into the ancient culture of India as it is alive today and as it has spread all over the world.  The language of the course is English. Students from all disciplines are welcome.


2018/2019 Spring term | वसन्त सत्र

INDIA ÉS DÉLKELET-ÁZSIA MŰVÉSZETE A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZADIG

Dr. Renner Zsuzsanna címzetes egyetemi docens

BBN-OKE11-132:3, BBN-IND-304:11, BMA-INDD-114:1, BMVD-105:47 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: péntek, 12:00–13:30

Meditációba mélyedt Buddhák, állatistenek, sokfejű és sokkarú ábrázolások, szoborszerű templomok. Az indiai művészet sajátosságai számos tekintetben eltérnek a más kultúrákban megszokottaktól. A kurzuson megismerkedünk az indiai civilizáció művészetének elméleti és rituális alapjaival és gyakorlati megvalósulási formáival, s összevetjük azokat az Indiába kívülről érkezett kultúrák (iszlám, európai) művészeti hagyományával. Számos példán keresztül támpontokat gyűjtünk a szobrászati ábrázolások, épületek, stílusok sokaságában való tájékozódáshoz. Elsősorban Indiára fókuszálunk, de kitekintünk Délkelet-Ázsiára is, ahol a történelem egy jelentős korszakában az indiai művészet hatása alatt jöttek létre időtálló remekművek.

NŐK ÉS ISTENNŐK INDIÁBAN

Válóczi Róbert doktorandusz

BBN-IND11-331:4, BBN-IND-304:12, BMVD-105:48 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: péntek, 10:00–11:30

A hinduizmus Istennőjéhez kapcsolódó különböző regionális kultuszok komoly múltra tekintenek vissza az indiai szubkontinensen. Az Indus-völgyi civilizáció korától egészen a 21. századi globalizált társadalom megjelenéséig az Istennőt imádták és imádják ma is India lakói. Az Istennőnek – ahogyan magának a hinduizmusnak is – számos arca van, és minden arcához, minden megjelenési formájához más-más tradíció kapcsolódik. És ott vannak az égi istennők földi másai: India lányai, asszonyai, akik nélkül nem lenne élet, társadalom, vallás vagy művészet. A kurzus során a nők és istennők helyét és szerepét vizsgáljuk meg India őstörténetétől a klasszikus vallásos művészeten át a kortárs képregényig.

CONTROVERSIAL ISSUES IN 20TH CENTURY SOUTH ASIA

Dr. Aklan Anna megbízott előadó (CEU Global Teaching Fellowship Program)

BBN-IND11-321:9, BBN-IND-304:13, BMVD-105:49 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: csütörtök 8:00–9:30

A térséggel foglalkozó történelmi tanulmányok általában India és Pakisztán felosztásával befejeződnek, pedig az elmúlt 70 év viharos változásokat hozott magával. Mi történt Dél-Ázsiában a felosztás után, és hogyan hat ez a mai társadalmakra? Hogyan alakult Pakisztán története? Hogyan vívta ki függetlenségét Banglades? A terrorizmus melegágya – miért volt és van ma is háború Afganisztánban, és mi köze ennek az ISIS-hez? Hogyan zajlott a Srí Lanka-i polgárháború, és hogyan kerültek oda a Tamil Tigrisek? Nepál és Bhután – a  buddhizmus az út a boldogsághoz?  A kurzus nem lehet teljes India tárgyalása nélkül, ahol az elmúlt időszak eseményei mellett (pl. a 2016-os demonetizálás) főleg azokra a folyamatokra összpontosítunk, amelyek kihatnak a mai társadalomra: a kasztrendszer felszámolására tett erőfeszítések, a dalitok és a törzsek helyzete, vallási feszültségek a térségben, az indiai marxizmus két oldala, valamint a feminizmus eredményei. A kurzus nyelve angol, ezáltal elősegíti a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolódást mind a szóbeli, mind az írásbeli készségek fejlesztésével.

MODERN HINDI IRODALOM

Dr. Sági Péter megbízott előadó

BBN-IND11-341:5, BBN-IND-304:14, BMVD-105:50 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: csütörtök, 10:00–11:30

„Száhitja szamádzs ká darpan he”, az irodalom a társadalom tükre – szól a huszadik századi hindi irodalom kedvenc aforizmája. A kurzuson az elmúlt kétszáz év hindi (észak-indiai) irodalomtörténetének mérföldkövei mentén nemcsak a fontos alkotókat és műveiket térképezzük fel, hanem megpróbáljuk felfedezni az indiai néplélek zugait is, amelyek gyakran rejtve maradnak a nyugati olvasók számára.


2018/2019 Autumn term | पतझर सत्र

Az órák helyszíne az Indológia Tanszék szemináriumi terme (Ifjúsági épület fszt. 4.), pontos időpontjuk a 2018. szeptember 3-i  11 órás óramegbeszélésen alakul ki, és utána lesz megtalálható a Neptunban.

INDIAI ORSZÁGISMERET

Négyesi Mária egyetemi docens
BBN-IND11-311, BBN-IND-304:08, BMVD-105:30 (kollokvium, 3 kredit)

„India az ellentétek országa.” Ha többet szeretnél tudni erről a hatalmas országról, mint amit a közhelyes vála­szok adhatnak, ismerkedj meg Indiával az indológusok szemével: India földrajzától a közigazgatásig, az egyes államok sajátosságaitól a kulturális világörökségig, a hagyományoktól a mai legfontosabb társadalmi prob­lémákig, a viselkedéstől a viseletekig, az ünnepektől a hétköznapokig.

DÉL-INDIA TÖRTÉNETE AZ ŐSKORTÓL A KÖZÉPKOR KEZDETÉIG

Ferenczi Roland doktorandusz
BBN-IND11-321:7, BBN-IND-304:07, BMVD-105:44 (kollokvium, 3 kredit)

Szent fák körül banánlevélként reszkető, eksztázisba merült emberek. Római kereskedők hajóit fosztogató kalózok. Fákban élő istenek, akik rabul ejtik a hajadonok szívét. Hullákkal borított, elefántléptek szántotta csatamezőn táncoló győztes hadseregek. Föld alá rejtett aranykincsek. Mesés gazdagságú paloták, ahol fegyveres görögök állnak őrt a kapuknál. Pálmalovon lovagló reménytelen szerelmesek. Szent őrzőfáikat védelmező királyok. Érdekesnek találod? Az ókori Tamilföld rejtélyes világa vár ezen a kurzuson, amelyen Dél-India ókori történetének forrás központú bemutatására kerül sor.

MODERN THEORIES IN SOUTH ASIAN STUDIES

Aklan Anna doktorjelölt (CEU)
BBN-IND-304:04, BMVD-105:43 (kollokvium, 3 kredit)

A gyarmatok felszabadulása soha nem látott változásokat hozott magával, melyek különböző interdiszciplináris, ön­reflexív szellemi irányzatok kialakulásához vezettek: ilyenek például az orientalizmus, posztkolonializmus és a nőkkel, az érinthetetlenekkel és a törzsi csoportok tagjaival foglalkozó szubaltern tanulmányok. A kurzuson ezekkel ismerkedünk meg elsősorban India vonatkozásában, ám sok esetben átfedéssel egyéb keleti kultúrákkal is. (A te­matika a hallgatók ér­deklődésének függvényében alakulhat és bővülhet.) Az óra nyelve az angol, ami egyedülálló lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy felkészüljenek a nemzetközi tudományos életben való részvételre.

INDOEURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVÉSZET

Ittzés Máté egyetemi docens
BBN-IND-304:06, BMVD-105:45, BMA-INDD-111 (kollokvium, 3 kredit)

Hétfő, 9:45–11:15

Miért gondoljuk, hogy India ősi nyelve, a szanszkrit rokona többek között az ókor klasszikus nyelveinek, a latinnak és a görögnek, valamint Európa és Ázsia számtalan egyéb ismert vagy kevésbé ismert, régi és modern nyelvének? Hogyan lesz a nyelvek hasonlóságának felismeréséből tudományosan igazolható hipotézis? Hol és mikor beszélhették azt a nyelvet, amelynek valamennyi indoeurópai nyelv a leszármazottja? A kurzus az összehasonlító történeti nyelvészet módszereinek és az indoeurópai nyelveknek a megismerésén keresztül többek között ezekre az izgalmas kérdésekre keresi a választ