DICSEP 10

DICSEP 10

2023. augusztus 14–19 közt a tizedik alkalommal került megrendezésre a szanszkrit eposzok és puránák kutatásának egyik legjelentősebb fóruma, a DICSEP (Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas) konferencia, amelyen a tanszéken működő OTKA-kutatócsoportot egyik tagja, Száler Péter is részt vett.

A közel harminc éves múltra visszatekintő eseményt Mislav Ježić kettős céllal indította el: Egyrészt a horvát indológia nemzetközi kapcsolatait kívánta megalapozni, másrészt a rendezvény megszervezésével ahhoz szeretett volna hozzájárulni, hogy Dubrovnik a jövőben az oktatói és kutatói munka meghatározó központjává válhasson. Az eseménysorozatot előkészítő találkozót 1994-ben a dubrovniki Excelsior Hotelben tartották. A világ különböző pontjairól érkező résztvevők (Greg Bailey – Ausztrália, Hans Bakker – Hollandia, Horst Brinkhaus – Németország, John és Mary Brockington – Skócia, Peter Schreiner – Svájc, Georg von Simon – Norvégia, Klara Gönc Moačanin, Milka Jauk-Pinhak és Krešimir Krnic – Horvátország) „szürreális” körülményekről számoltak be. A szállodában a kutatókon kívül kizárólag az ENSZ által delegált békefenntartó katonák voltak jelen, akik a jelenlévők tanúsága szerint döbbenten figyelték, hogy miképp igyekszik egy lelkes, tízfős társaság a jövőbeli eseménysorozat alapjait lerakni. A DICSEP 0-ként emlegetett első találkozó résztvevői a következő év augusztusára tűzték ki az első szanszkrit eposzokra és puránákra fókuszáló konferenciát, amelynek a helyszíneként az óvárosba vezető Pile-kapu melleti Inter-University Centre-t (IUC) jelölték ki.

 

Az 1995-re tervezett eseményre azonban az országban uralkodó bizonytalan politikai helyzet miatt végül csak két évvel később, 1997-ben került sor. Az alapítókhoz ekkor nyolc további kutató (Francis Brassard – Kanada, Danielle Feller és J. Sudhakar – Svájc, Alf Hiltebeitel – USA, Petteri Koskikallio – Finnország, Renate Söhnen-Thieme – Anglia, Heinrich von Stietencron – Németország, Yaroslav Vassilkov – Oroszország) csatlakozott, és így tizennyolc előadó részvételével zajlott le az első DICSEP konferencia. Az esemény általános tanulságaként a közösen végzett kutatómunka fontosságára hívták fel a figyelmet. A következő konferenciák ennek szellemében igyekeztek egy-egy nagyobb cél érdekében összefogni a rendezvény résztvevőit. A harmadik DICSEP konferencia például a Harivansán végzett vizsgálódások fontosság helyezte a középpontba, és ennek nyomán született meg a szöveg digitalizált változata, illetve 2019-ben Simon Brodbeck révén az angol nyelvű fordítása. A szervezők emellett a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettek a rendezvényen bemutatott kutatási eredmények publikálásának. Ennek eredményeként eddig hat konferenciakötet jelent meg a Dev Publishers gondozásában.

Az idei, azaz tizedik DICSEP konferencia programja a hagyományokhoz ragaszkodva jól reprezentálta az eposz-, illetve purána-kutatás sokszínűségét. Az előadások közt egyformán kaptak helyt az irodalmi, nyelvészeti, vallástörténeti és szövegkritikai elemzések. Ezutóbbiak terén több előadó azt igyekezett bemutatni, hogy hogyan hasznosíthatók a modern informatika vívmányai a filológiai kutatások terén. Száler Péter a The Function of Weapons in the Kṛṣṇa-Cycle című előadása a konferencia puránáknak szentelt szekciójában kapott helyet, és Krisna fegyverein keresztül azt igyekezett bemutatni, hogy hogyan változott a Krisna-történet recepciója az egyes szöveges forrásokban.

 

A programot az egyéni előadásokon túl speciális panelek színesítették, amelyek keretében a résztvevők a Leideni Egyetem PURANA: Mythical Discourse and Religious Agency in the Puranic Ecumene, valamint a Bhandarkar Oriental Research Institute The Project of a Bibliography of the Bhāgavata Purāṇa c. projektjébe nyerhettek betekintést. A konferencia programjához ezek mellett több könyvbemutató is kapcsolódott, amelyek során korábbi DICSEP-rendezvények konferenciaköteteit, a Mislav Ježić tiszteletére írt festschriftet (Médhótá śrávaḥ I: Felicitation Volume in Honour of Mislav Ježić on the Occasion of His Seventieth Birth), valamint a szeptemberben megjelenő, Raj Balkaran és McComas Taylor által szerkesztett Visions and Revisions in Sanskrit Narrative című tanulmánykötetet ismertették a szerzők. A közös a munka fáradalmait a résztvevők végül egy egésznapos hajókirándulás keretében pihenhették ki.

 

Felhasznált irodalom:

Taylor, McComas 2023: Mislav Ježić and the Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas. In: Andrijanić, Ivan – Sellmer, Sven – Szczurek, Przemysław (eds.) Médhótá śrávaḥ I: Felicitation Volume in Honour of Mislav Ježić on the Occasion of His Seventieth Birth. Zagreb, Delhi, Croatian Academy of Sciences and Arts, Dev Publishers.

Képek forrása:

Raj Balkaran, Száler Péter