Ittzés Máté

Ittzés Máté

Alapinformációk

beosztás: tanszékvezető egyetemi docens
telefon: +36-1-4116500 / 5360 mellék
e-mail: ittzes.mate@btk.elte.hu
szoba: Múzeum krt. 6–8/A (Ifjúsági épület) I. em. 5.
fogadóóra: H 11:30–12:15; P 11:30–12:15
teljes publikációs lista: mtmt.hu
publikációk: academia.edu
doktori adatlap: doktori.hu

Kutatási területek

indoeurópai összehasonlító nyelvészet
óind, görög és latin történeti nyelvtan és nyelvtörténet
könnyű igés és funkcióigés szerkezetek
latin mondattan

Szakmai életrajz

Tanulmányok

1990–1994: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr
1994–1999: ELTE BTK latin nyelv és irodalom szak
1994–2001: ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak
1997–2002: ELTE BTK ógörög nyelv és irodalom szak
2000–2003: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudomány Doktori Program
1994–2001: az Eötvös József Collegium tagja

Végzettség

1999: latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
2001: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
2002: ógörög nyelv és irodalom szakos filológus

Tudományos fokozatok, címek

2007: PhD (Nyelvtudomány – ókortudomány)

doktori disszertáció címe: Tanulmányok az augmentum használatáról a görög és az indo-iráni nyelvekben (oklevél száma: P-2230/2007.; minősítése: summa cum laude)

2016: habilitált doktor (Nyelvtudományok)

habilitációs disszertáció címe: Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben
habilitációs előadások címe: Funkcióigés szerkezetek és a rekonstrukciós módszer; Light verbs and grammaticalization (ny. sz.: 1002/2016; minősítése: 100%)

Munkahely

 • ELTE BTK Orientalisztikai Intézet Indológia Tanszék (korábbi nevén [2017. június 26-áig]: Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék [az Ókortudományi Intézet részeként])
  2001–2008: egyetemi tanársegéd
  2008–2018: egyetemi adjunktus
  2018. június 1. –: egyetemi docens
  2018. július 1.–: tanszékvezető
 • 2019–: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Indológia Doktori Program vezetője
 • 2009. június 8–19.: Erasmus vendégtanár / Universität Wien, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde
 • 2020. január 20–24.: Erasmus+ vendégtanár / Universität Wien, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde

Tudományos közéleti tagság

Ókortudományi Társaság, tag
MTA, köztestületi tag (azonosító: 22284)
Keletkutatás folyóirat, szerkesztőbizottság tagja

Ösztöndíjak

1997–1999: Köztársasági Ösztöndíj
2000: Socrates-Erasmus ösztöndíj (University College London)
2008–2011: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Nyelvtörténeti vizsgálódások a védikus óind nyelvben)
2009: Erasmus oktatási célú mobilitás (Universität Wien, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde)
2016: Osztrák–Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja rövid ausztriai kutatóút támogatására
2019: Erasmus+ kutatási célú mobilitás (Universität Wien, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde)

Kutatási projektek

2012–2016: OTKA posztdoktori kutatási projekt, témavezető (Igék és funkcióigés szerkezetek az ókori indoeurópai nyelvekben, különös tekintettel a védikus óind nyelvre; OTKA PD 100700)
2022–2026: OTKA kutatási témapályázati projekt, témavezető (Kánonok és sztenderdek a premodern Dél-Ázsiában: formálódás, megőrzés, újítás, recepció; NKFI K 142535)

Tudományos díjak, elismerések

2013: Ókortudományi Társaság Révay József-díja

Konferencia-előadások és egyéb tudományos előadások

 • Bollók János Emlékkonferencia, Budapest, Eötvös Collegium, 2003. november 9. (Megjegyzések a mykénéi görög nyelv igeragozási rendszeréhez)
 • „Mi, fiatal ókorosok” Doktoranduszok előadónapja az ELTÉ-n, Budapest, 2006. június 21. (Görög és indo-iráni augmentum-problémák)
 • Konferencia Vekerdi József 80. születésnapja tiszteletére, Budapest, Eötvös Collegium, 2007. június 21. (Az augmentum az indo-iráni nyelvekben)
 • Tradition and Modernity in Indian Culture, Indology and Teaching about India. International Indology Conference, Sofia, September 25–26, 2009 (Light verb constructions in Sanskrit)
 • 9th International Conference on South Asian Languages (ICOSAL-9), Patiala, India, January 7–9, 2010 (Light verb constructions in Vedic)
 • IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2010. május 21–23. (A szókezdő y a Rigvedában. Elméleti és módszertani alapvetés)
 • Greek and Latin from an Indo-European Perspective, Bratislava, July 8–10, 2010 (Mycenaean wo-si-jo-ne as a terpsimbrotos-compound)
 • A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. szeptember 30. – október 1. (A védikus adatok érvénye az ind nyelvek komplex főnév + ige predikátumainak nyelvtörténeti elemzésében)
 • The Sound of Indo-European 2, Opava, November 16–19, 2010 (Initial y in the Rigveda)
 • Indian Culture and Society in Current Research in Central and Eastern Europe, Warszawa, October 27–29, 2011 (Light verb construction vs. simple verb in Vedic)
 • The Lengthened Grade in Indo-European, Leiden, June 27–29, 2013 (Temporal augment and vrddhi-derivation in Indo-Iranian)
 • 32. Deutscher Orientalistentag, Münster, September 23–27, 2013 (Light verb constructions with the verb kar- in the Rigveda)
 • XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2014. május 22–24. (Újabb adalékok a védikus nyelv funkcióigés szerkezeteinek kérdéséhez)
 • The Sound of Indo-European 3, Opava, November 12–14, 2014 (On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin) + szekcióvezetés
 • XII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2016. május 26–28. (Főige, funkcióige, segédige: a kar ige a védikus nyelvben) + szekcióvezetés
 • 15. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft: Zurück zur Wurzel — Struktur, Funktion und Semantik der Wurzel im Indogermanischen, Wien, 13.–16. September 2016 (The root kar in Vedic)
 • XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2018. május 24–26. (Fokozás a latinban – nyelvtipológiai megközelítésben) + szekcióvezetés
 • Workshop on Gradation in Indo-European, Göttingen, June 29–30, 2018 (Gradation and comparison in Latin)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2018. december 4. (Az indoeurópai névszóragozás – régen és ma)
 • Wiener Sprachgesellschaft, 21. Mai 2019 (Light verb, auxiliary, grammaticalization: The case of the Vedic periphrastic perfect)
 • 20th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2019), Las Palmas de Gran Canaria, June 17–21, 2019 (The grading construction of the type melle dulcior: equative or comparative?)
 • Colloquium on the Philosophies and Religions of South Asia for Advanced Students, Universität Wien, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, 24. Januar 2020 (Heavy questions about light verbs)
 • XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2022. május 19–21. (Speculo claras [Plaut. Most. 642]: szövegkritikai vagy nyelvészeti kérdés?) + szekcióvezetés
 • SALA-37 – 37th South Asian Languages Analysis Roundtable, Venezia, 2023. október 4–7. (Action nouns in Vedic light verb constructions with kṛ)
 • Ünnepélyes felolvasás Friedrich Max Müller születésének 200. évfordulója alkalmából, MTA, Budapest, 2024. január 17. (Max Müller és az összehasonlító nyelvészet)

Kurzusok a 2023/2024-as tanév tavaszi félévében

 • BMA-KLFD16-422 Görög nyelvtörténet H:10:00‒11:30 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-IND-382 Szanszkrit nyelv 2. H:12:15–13:45 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-IND11-221 Szanszkrit szövegolvasás 1. H:13:45–15:15 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-IKU-101 India nyelvei és írásos emlékei SZE:10:00–11:30 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-KLF11-308:26 = OT-LATV-138 Latin szövegolvasás 8. (Latin próza nyelvtani magyarázatokkal) SZE:12:00–13:30 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-KLF11-312 = OT-LAT22-322 Latin leíró nyelvtan 2. SZE:13:45–15:15 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-IND-303:12 = BBV-205.65 = BMA-KLFD-GÖR16-462 Latin-görög-szanszkrit mondattani gyakorlatok P:10:00‒11:30 (Ifj. ép. I. em. 101)
 • BBN-IKU-160:05 A szanszkrit nyelv alapjai 2. P:12:15‒13:45 (Ifj. ép. I. em. 101)