Könyvismertetés tanszékünk kiadványáról

Könyvismertetés tanszékünk kiadványáról
02/13

2020. február 13.

02/13

2020. február 13. -


Az Indológia Tanszék 2018 tavaszán ünnepi kötettel köszöntötte Dr. Négyesi Mária indológust, nyugalmazott egyetemi docenst, tanszékünk korábbi vezetőjét hatvanötödik születésnapja alkalmából. A "Hamārī adhyāpikā" (azaz "A mi Tanárnőnk") című kötet az Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg, és az ELTE Reader oldalon ingyenesen elérhető.

Kiadványunkról Törzsök Judit indológus, a párizsi École Pratique des Hautes Études professzora írt ismertetést, amely a Keletkutatás című folyóirat 2019. tavaszi számában (124–133. old.) jelent meg, és a folyóirat honlapján szabadon hozzáférhető.