Májusi programjaink

Májusi programjaink
05/06 - 05/27

2021. május 06. 18:00 - 2021. május 27. 19:00

Helyszín online: http://eoibudapest.voxomos.ai/ElteHindi

05/06 - 05/27

2021. május 06. 18:00 - 2021. május 27. 19:00

Helyszín online: http://eoibudapest.voxomos.ai/ElteHindi


6    
Hinduizmus és média
Szivák Júlia, indológus, PPKE

Hogy jelenik meg a vallás és mitológia az indiai televízióban? Mi köze Ráma hercegnek a dohányzáshoz?Hogy lehet az ember milliárdos aszkéta? Az előadás arra törekszik, hogy bemutassa, a digitális médiában hogy jelennek meg a hinduizmushoz kapcsolódó vallásos történetek, legendák és eposzok, illetve hogyan változott meg a vallásgyakorlás a digitális média hatására.

13    
Elrendezett és/vagy szerelmi házasság, avagy házasodási szokások Indiában
Bakos Bettina, indológus, kulturális antropológus

Ki ne hallott volna már az elrendezett házasság fogalmáról India kapcsán? Vajon tényleg létezik még elrendezett házasság, úgy ahogy a régi időkben volt? A szülők választanak még párt a fiataloknak vagy mindenki szerelmi házasságot köt már a városi középosztályban? Az előadás során az indiai házasodási szabályokról, szokásokról fogunk beszélgetni a kasztrendszer és a vallás szűrőjén keresztül, és érdekes példákat hozok a kalkuttai antropológiai terepmunkám során tapasztaltakból.

20    
Draupadí öt férje  —   A poliandria Indiában
Prof. Dr. Ruzsa Ferenc, indológus-filozófus, ELTE

A hindu kultúra hagyományosan szélsőségesen patriarchális, a nők teljesen alá vannak vetve a férfiaknak. A Rigvéda panteonjában sem találunk egyetlen jelentős istennőt sem. A régi Indiában természetes volt a poligámia, de persze csak a többnejűség, a hárem. Egy nevezetes kivétel ismeretes: a szent Mahábhárata eposz főhőseinek, az öt Pándava fivérnek egy asszonya van, Draupadí. Ennek járunk némiképp utána – hogyan indokolja maga az eposz ezt az anomáliát? És vajon milyen társadalmi valóság tükröződhet a mesében?

27    
Régészeti kalandjaim Indiában
Dr. Jeney Rita, régész-indológus

Hogy kerül egy magyar régész Indiába? Hol lakik, mit eszik, és kikkel dolgozik? Hogyan kezdődik egy indiai ásatás? Miért pont ott, és miért pont akkor? Miket találnak a régészek, és mi történik a leletekkel? Mit szólnak mindehhez az ott lakók? Az elmúlt két évtizedben több mint egy tucatszor jártam Indiában különböző régészeti expedíciókon. Most elsősorban a személyes oldalát szeretném megmutatni ezeknek a régészeti utazásoknak. Tartsatok velem!

Helyszín online: http://eoibudapest.voxomos.ai/ElteHindi