Siker a 2022. évi OTKA-pályázaton!

Siker a 2022. évi OTKA-pályázaton!
11/01 - 06/24

2022. november 01.

ELTE BTK Indológia Tanszék

11/01 - 06/24

2022. november 01. - 2024. június 24.

ELTE BTK Indológia Tanszék


A 2022. évi OTKA kutatási témapályázaton (K_22) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közel 38 millió forintos támogatását nyerte el négy évre az Ittzés Máté tanszékvezető által vezetett kutatócsoport, amelynek további tagjai Dezső Csaba, Aklan Anna Katalin és Száler Péter. A 2022. november 1. és 2026. október 31. között futó projekt címe: Kánonok és sztenderdek a premodern Dél-Ázsiában: formálódás, megőrzés, újítás, recepció.

A kutatási téma tömör összefoglalását a benyújtott pályázat szövegéből idézzük:

Az irodalmi, filozófiai, vallási stb. kánonok (vagyis az alapvető szent szövegek gyűjteményei, amelyek meghatározóak és szabályként, kiindulópontként elfogadottak a későbbi korok számára) és a normaadóként elfogadott sztenderd nyelvváltozatok viszonyítási pontként és követendő mintaként fontos szerepet játszanak minden emberi kultúra történetében. A normák időben is változnak, tükrözve az egyes korok ízlésbeli preferenciáit, és reflektálva a történelmi, társadalmi és kulturális folyamatokra. Kutatásunk ezeket a szempontokat Dél-Ázsia területén kívánja vizsgálni. Kiemelten fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a „keleti nyitás” kulturális szinten is megvalósuljon, és Indiát, illetve tágabb értelemben Dél-Ázsiát is magában foglalja. Tervezett projektünk az indiai kultúra valódi alapjait jelentő szövegekkel és tradíciókkal kíván foglalkozni, amelyek részletekbe menő ismerete nélkül sem a régió társadalmainak mai működése, sem a szubkontinensen és a diaszpórában élő indiai emberek gondolkodásmódja nem érthető meg. Dél-Ázsia egy olyan földrajzi régió, ahol a kánonok szerepe mindig is fundamentális jelentőségű volt. Ezért ez a hosszú írásbeliséggel rendelkező és bőséges forrásanyagot szolgáltató régió számos tanulsággal szolgálhat a kánonokkal és sztenderdekkel kapcsolatos kutatásoknak: amellett, hogy gazdagíthatják és árnyalhatják azokat a megfigyeléseket, amelyek e kulturális jelenségek univerzális jellegzetességeire vonatkoznak, sajátosan helyi, dél-ázsiai mintázatokat is feltárhatnak. Ehhez a projekt számára a premodern kori India nyelvei, irodalmai, vallásai, kultuszai és filozófiai iskolái jelentik a vizsgálati terepet.

A projekt eseményeiről, híreiről, publikációiról a későbbiekben is rendszeresen beszámolunk tanszékünk honlapján.