Válaszd közismereti kurzusainkat! (2020. tavasz)

Válaszd közismereti kurzusainkat! (2020. tavasz)
02/03

2020. február 03.

02/03

2020. február 03. -


Közismereti kurzusok az Indológia Tanszéken

Az Indológia Tanszék a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében az alábbi közismereti kurzusokat hirdeti meg az India kultúrája, vallás-, irodalom- és
társadalomtörténete iránt érdeklődő hallgatók számára. A kurzusokra bárki jelentkezhet, előfeltételük nincs, és elvégzésükhöz sem szükséges indiai nyelvek ismerete.

Hinduizmus

Dr. Dezső Csaba egyetemi adjunktus

BBN-IND11-331:5, BBN-IND-304:17, BBN-VAL11-134.x, BMA-VALD-219, BMVD-

105:53 (kollokvium, 3 kredit)
időpont: szerda, 15:00–16:30
helyszín: A épület, III. em. 330

A kurzus célja a hindu vallási hagyományok átfogó bemutatása és történetük
áttekintése a kezdetektől napjainkig (hindu ritualisztika, teológia, narratív és
devócionális hagyományok, vallásfilozófiai irányzatok). A félév során az alábbi témák
kerülnek szóba: Mi a hinduizmus? A kezdetek: Indus-civilizáció, védikus vallás.
Lemondó hagyományok, jóga. Narratív tradíciók, korai vaisnavizmus. Bhakti
tradíciók. Tantrikus saiva irányzatok. Istennőkultusz, sákta tradíciók. Hindu rítusok.
Hindu teológia és filozófia. Modern hinduizmus.
 

Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás

Dr. Renner Zsuzsanna c. egyetemi docens

BBN-IND-304:18, BBN-OKE11-132:4, BMVD-105:54 (kollokvium, 3 kredit)
időpont: tömbösítve: április 3., 17., 24., május 15., péntek, 14:00–19:00
helyszín: i épület, alagsor, -104

Ha eddig azt hittük, hogy az ember alakú ábrázolásoknak egy feje és két karja van,
hogy egy történet képi elbeszélése térben és időben balról jobbra halad, hogy az
építőművészet funkcionális belső tereket hoz létre épített szerkezetekkel, akkor az
indiai művészet alkotásaival ismerkedve ezeket az alapvető elképzeléseinket át kell
értékelnünk. De nem csak ezeket. A spiritualitás, vallási elmélyedés egyedülállóan
magas szintű ábrázolásai mellett megjelenő erotikus tartalmak meghökkentenek
vagy lenyűgöznek, de mindenképpen magyarázatot igényelnek. Az építőművészet
terén a szobrokkal borított, sajátos rituális elveket követő templomok vagy az
építészeti alkotásoknak csak inverz értelemben nevezhető barlangszentélyek az
építészetről alkotott fogalmi kereteinket feszegetik. A kurzuson a két legnagyobb
hatású indiai vallás, a hinduizmus és a buddhizmus művészetének mágikus-vallási
alapjaival, rituális előírásaival és alkotásaival ismerkedünk, és számos példán
keresztül keresünk támpontokat az istenségek, buddhák, épületek, stílusok
felismeréséhez és értelmezéséhez.
 

Ind kultúrtörténet (a muzulmán hódítás utáni India)

Dr. Sági Péter egyetemi tanársegéd

BBN-IND-252 (kollokvium, 2 kredit)
időpont: csütörtök, 10:00–10:45
helyszín: i épület, alagsor, -104

A kurzus egyfajta történelemóra – puszta eseménytörténetnél mégis jóval több,
hiszen a hallgatókat elkalauzolja a tárgyalt időszakok művészetébe, irodalmába,
megismerteti vallási felfogásával, miközben végighaladunk a hatalmas India újabb s
legújabb kori történetének fő csapásain, „rendszerváltozásain”, és így megértjük,
milyen hatások formálták ezt a kontinensnyi országot olyanná, amilyennek ma látjuk,
amikor kinyílik a repülőgép ajtaja!

További információ:
Ittzés Máté (ittzes.mate@btk.elte.hu)