Épületünkről

Tanszékünk az ELTE BTK főépületének belső udvarán álló, fehér falfestésű Ifjúsági épületben található. Egykor, amikor a Múzeum körúti kampusz még az egész egyetemnek volt hivatott helyet biztosítani, e kezdetben egyemeletes ház kollégiumként működött. Később, a 20. század második felében, amikor további két szinttel magasították, a kampusz a Természettudományi Karé volt, így itt földrajzi és geokémiai kutatómunka folyt. A Bölcsészettudományi Karnak a Piarista köz épületéből jelen helyére költözését követően az Indológia Tanszék (korábbi nevén Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék) ezen az épületen a Latin, illetve a Görög Tanszékkel osztozott. Kampuszunkat 2006-tól fokozatosan felújították, így utóbbiak költözésével orvosolódott a helyhiány.

Épületünk alsó szintjén található az Újgörög Tanszéki Munkacsoport mellett az a nagy belmagasságú, galériás tanterem, amely népesebb kurzusaink helyszíne mellett közösségi életünk központja is. A diákok könyvtárunk leggyakrabban használt köteteit is itt érik el. Az évek során ezt a termet sok indiai berendezési tárggyal díszítettük, bizton állíthatjuk hát, hogy a kampusz legbensőségesebb, legkellemesebb hangulatú, legeredetibb helyisége a miénk! Az első emeleti tanári szobák, illetve egy nagyobb szemináriumi terem nem csak a kutató- és oktatómunka színteréül szolgálnak, hanem helyet adnak hazánkban a maga nemében egyedülálló szakkönyvtárunk gazdag anyagának is. A felsőbb emeleteken a felújítás óta karunk Szakmódszertani Központja működik.