Szakdolgozattár

Szakdolgozattár

Szakdolgozattár

Doktori értekezések

ELTE, bölcsészdoktori
Wojtilla Gyula. 1971. Daṇḍin Daśakumāracarita c. regényének történeti forrásértéke. Az ind társadalom fejlődésének néhány sajátossága a VI-VIII. században.

ELTE, kandidátusi
Wojtilla Gyula. 1971. Az óind földművelési terminológia.

ELTE, bölcsészdoktori
Karsai György. 1978. Kālidāsa: Abhijñānaśākuntalam.

ELTE, bölcsészdoktori
Négyesi Mária. 1983. Bhartr̥hari Śr̥ṅgāraśatakája.

ELTE, kandidátusi
Fehér Judit. 1994. A buddhista középút filozófiája. Buddhapálita: Múla-madhjamaka-vritti.

ELTE, kandidátusi
Ruzsa Ferenc. 1994. A számbavétel versei. Īśvara-kr̥ṣṇa filozófiája.

Alígarhi Egyetem, PhD
Négyesi Mária. 1996. ज़िग्मोंद मोरित्स एवं प्रेमचन्द साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन  (A Comparative Study of Zsigmond Móricz's and Premchand's Literature).

Visva-Bháratí, Sántinikétan, PhD
Bangha Imre. 1997. सनेह को मारग. आनन्दघन का जीवनवृत्त  (The Path of Love: a Biography of Ānandghan).

Oxford, Merton College, D.Phil
Törzsök Judit. 1999. 'The Doctrine of Magic Female Spirits'. A critical edition of selected chapters of the Siddhayogeśvarīmata(tantra) with annotated translation and analysis.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Dezső Csaba. 2004. ‘Much Ado About Religion.’ A critical edition and annotated translation of the Āgamaḍambara, a satirical play by the 9th century Kashmirian philosopher, Bhaṭṭa Jayanta.

ELTE, PhD
Ittzés Máté. 2007. Tanulmányok az augmentum használatáról a görög és az indo-iráni nyelvekben.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Hidas Gergely. 2008. Mahāpratisarā-Mahāvidyārājñī, The Great Amulet, Great Queen of Spells. Introduction, Critical Editions and Annotated Translation.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Kiss Csaba. 2009. Matsyendranātha’s Compendium (Matsyendrasaṃ-hitā).A critical edition and annotated translation of Matsyendrasaṃhitā 1–13 and 55 with analysis.

ELTE, PhD
Renner Zsuzsanna. 2012. Viṣṇu Varāha (Vadkan) avatārája az indiai szövegekben és művészetben.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Szántó Péter. 2012. Selected Chapters from the Catuṣpīṭhatantra.

ELTE, PhD
Kakas Beáta. 2013. "A démonok seregét legyőző vadzsra" című hayagrīva szádhana.

University of Chicago, PhD
Kovács Hajnalka. 2013. ‘The Tavern of the Manifestation of Realities’: The Masnavī Muḥīṭ-i A`ẓam by Mīrzā `Abd al-Qādir Bedil (1644–1720).

ELTE, PhD
Balogh Dániel. 2015. A Textual and Intertextual Study of the Mudrārākṣasa.

MTA doktora
Ruzsa Ferenc. 2017. Key Issues in Indian Philosophy.

MGAHV, Vardhá, PhD
Sági Péter. 2018. स्त्री एवं सामाजिक प्रसंग : ममता कालिया का कथा साहित्य  (Nő és társadalmi kérdések Mamtá Kálijá prózájában).

ELTE, PhD
Szegedi Mónika. 2018. Vaszubandhu Abhidharma-kósája: ontológia és kozmológia.

ELTE, PhD
Tóth Ibolya. 2018. Az epigráfiai hagyomány kezdetei Indiában, különös tekintettel a görög-indiai kulturális érintkezésekre a hellenisztikus kor évszázadaiban.

Central European University, PhD
Aklan Kata Anna. 2019. Wandering Lotuses: Parallel Philosophical Illustrations in Late Antique Greek and in Indian Philosophies.

ELTE, PhD
Gaál Balázs. 2019. Apechesthai tón empsychón: a vegetarianizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban.

ELTE, PhD
Jeney Rita. 2019. Lost Collection from a Lost River: Interpreting Sir Aurel Stein’s “Sarasvatī Tour” in the History of South Asian Archaeology

ELTE, PhD
Körtvélyesi Tibor. 2019. A páli kánon egyes rétegei – szövegtörténeti és doktrinális vizsgálódások.

ELTE, PhD
Pajor Sándor. 2020. A korai njája istenképe és atomizmusa.

ELTE, PhD
Száler Péter. 2020. On the Road with Kālidāsa. Countries, Cities and Sacred Places.


További doktorok

Dr. Molnár Ágnes
Dr. Puskás Ildikó DSc
Dr. Imre Gabriella
Dr. Wimmer Éva
Dr. Kelecsényi Ágnes
Dr. Bánffy Eszter
Dr. Takács Gábor


Habilitáció

Ruzsa Ferenc. 2014. Látnokok, szerzetesek, bráhminok.

Dezső Csaba. 2016. Az uralkodói ethosz Kālidāsa Raghuvaṃśájában.

Ittzés Máté. 2016. Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben.


Osztatlan képzés

Rozsnyai Bálint. 1969. A proto-ind írás problémája. (Harmatta János)

Wojtilla Gyula. 1969. Filozófiai kérdések Patañjali Yogasūtrájában. (Harmatta János)

Karsai György. 1976. Kálidásza drámái. (Harmatta János)

Kelecsényi Ágnes. 1978. A hindí nyelvújítási mozgalom. Szanszkrit tatsama jövevényszavak. (Harmatta János)

Bangha Imre. 1992. Mírábáí Padávalíja. (Négyesi Mária)

Somi Anna. 1992. Some Problems of the Origin of the Ancient Indian Drama. Outlines of a New Method.

Törzsök Judit. 1993. The Motif of 'Path' in the R̥gveda (Az út motívuma a R̥gvedában). (Töttössy Csaba)

Körtvélyesi Tibor. 1995. Filozófiai vonatkozások Aśvaghoṣa Buddhacarita című művében. A Buddha útja megvilágosodásáig. (Ruzsa Ferenc)

Takács Gábor. 1996. Indoeurópai és indoiráni népek nyelvi érintkezései nem indoeurópai nyelveken beszélőkkel (Linguistic Contacts of Proto-Indo-Europeans and Proto-Indo-Iranians with Speakers of Non-Indo-European Languages). (Töttössy Csaba)

Tamás Éva (Ódorné). 1996. Die Indische Grosse Göttin, Mahādevī. Archetyp und seine Symbole (Az indiai Nagy Istennő, Mahādevī. Archetípus és szimbólumai). (Töttössy Csaba)

Dezső Csaba. 1997. The Rôle of Dialogue in Vedic Sacrifice. Verbal Contests in the Ritual of the Mahāvrata and the Aśvamedha (A dialógus szerepe a védikus rítusokban. Rituális szópárbajok a Mahāvratában és az Aśvamedhában). (Töttössy Csaba)

Zentai György. 1999. Bhartr̥hari: Száz vers a lemondásról. (Töttössy Csaba)

Kiss Csaba. 2000. A jóga klasszikus szövegei (Vyāsa: Yoga-bhāṣya). (Ruzsa Ferenc)

Hidas Gergely. 2000. The 'Ārya Mahāpratisarā Mahāvidyārājñī'. Introduction, Edition of the Sanskrit Text and English Translation (Az "Árja Mahápratiszará Mahávidjárádnyí". Bevezető, szanszkrit szövegkiadás és angol fordítás). (Ruzsa Ferenc)

Kovács Hajnalka. 2002. Khwaja Mir Daud urdú dívánja. (Négyesi Mária)

Balogh Dániel. 2003. Exploring the Transmission of the Kavitāvalī of Tulsīdās. A statistical analysis of manuscript relationships (Tulsīdās Kavitāvalījanak hagyományozásáról. A kéziratok rokonságának statisztikai elemzése). (Bangha Imre)

Kakas Beáta. 2003. Kamalasilā: A meditáció fokozatai. A harmadik Bhavanākrama fordítása. (Dezső Csaba)

Berki Eszter. 2004. Tulszídász Kavitāvalījának első négy éneke. Ráma gyermekkora és vándorlásai. (Bangha Imre)

Somogyi Eszter. 2004. Kālidāsa: Mālavikā és Agnimitra. (Ruzsa Ferenc)

Szántó Péter. 2006. Tantric Buddhism in the 9-11th Centuries (Tantrikus buddhizmus a 9-11. században). (Dezső Csaba)

Borbély Judit. 2007. Az ideális állam felépítése klasszikus szanszkrit szövegek alapján. (Ruzsa Ferenc)

Jeney Rita. 2007. A szanszkrit grammatika és a vaiṣṇava filozófia kapcsolata Jīva Gosvāmī Śrī-Harināmāmr̥ta-vyākaraṇa című művében. (Dezső Csaba)

Aklan Kata Anna. 2008. Szobrászati ábrázolások Indiában ikonográfiai irodalom alapján. Śiva isten szobrászati ábrázolásai a Rauravāgama śaiva siddhānta āgama alapján. (Renner Zsuzsanna)

Hegedűs Miklós. 2010. Az algebra vívmányai az ind matematika klasszikus korszakában. Számrendszerek és aritmetikai megoldások. (Dezső Csaba)

Válóczi Róbert. 2010. Klasszikus indiai színjátszás a Nāṭyaśāstra tükrében. Āhāryābhinaya a Nāṭyaśāstra nepáli recenziója szerint. (Dezső Csaba)

Dávid Krisztina. 2012. Változó India, változó női szerepek. Az indiai nőideál Mannú Bhandárí novelláinak tükrében. (Négyesi Mária)

Pukli-Prokob Györgyi. 2012. Az indiai-pakisztáni konfliktus ábrázolása az indiai irodalomban és a filmekben. (Négyesi Mária, Vajdovich Györgyi)

Szűcs Veronika. 2012. Indiai miniatúrák a bécsi Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. A "kézben tartott Föld" motívuma a gupta és a mogul uralkodói ideológiában. (Dezső Csaba)

Gaál Balázs. 2013. Ókori indiai vegetarianizmus. (Dezső Csaba)

Tóth Ibolya. 2013. A sakk indiai gyökerei. (Dezső Csaba)

Szabó Kinga Katalin. 2013. A hindu-muzulmán konfliktus ábrázolása Asghar Wajahat Jis Lāhor naī dekhyā, O jamyāī naī című drámájában. (Négyesi Mária)

Istvánffy Dániel. 2014. Az abortusz társadalmi és gazdasági hatásai Indiában, és ennek megjelenése a kortárs hindí irodalomban és filmben. (Négyesi Mária)


További szakdolgozók

Bethlenfalvy Géza
Dr. Molnár Ágnes (Szabóné)
Dr. Puskás Ildikó
Dr. Imre Gabriella
Nádasdy Zsuzsa
Valis Éva
Dr. Wimmer Éva
Dr. Négyesi Mária
Dr. Bánffy Eszter
Hanthy Kinga
Dr. Ruzsa Ferenc
Dr. Fehér Judit
Dr. Renner Zsuzsanna
Jasper Marianna


MA-képzés

Sági Péter. 2012. Móhan Rákés elbeszélései (मोहन राकेश की कहानियाँ. १९५०-१९७० के दशक के बदलते भारतीय समाज में एक नया स्वर ). (Négyesi Mária)

Molnár Krisztina. 2014. Śākta ikonográfia. A lāmāk. (Kiss Csaba)

Pajor Sándor. 2015. A Njája-szútra kulcsproblémái. (Ruzsa Ferenc)

Száler Péter. 2015. Zarándokhelyek a Sarasvatī folyó mentén. Balarāma zarándoklata. (Dezső Csaba)

Szivák Júlia. 2016. Linguistic and Cultural Analysis of the Hindi Film Song. Contemporary Lyrics Written by Javed Akhtar (A hindí filmdal műfajának nyelvi és kulturális elemzése. Dzsávéd Akhtar kortárs dalszövegei). (Négysi Mária)

Prajcer Lilla. 2018. Európa indiai szemmel. Agjéj és Nirmal Varmá útleírásainak bemutatása és elemzése. (Négyesi Mária)


BA-képzés

Kőrösi Boldizsár. 2010. Vallások Nepálban. A buddhizmus és a hinduizmus nepáli sajátosságai. (Dezső Csaba)

Lévárdi Anita. 2010. Az Upanisadok és a buddhista tan összehasonlítása. (Hidas Gergely)

Simon Rita. 2011. South Indian Christianity. Identity of Keralite St. Thomas Christianity and its role in Indian society (A dél-indiai kereszténység. A keralai Szent Tamás-kereszténység identitása és helye az indiai társadalomban). (Déri Balázs)

Szabó Attila. 2011. Kurtizánok a szanszkrit irodalomban. (Dezső Csaba)

Dominik Rita. 2012. Nyelvi játékok a klasszikus szanszkrit irodalomban. (Dezső Csaba)

Rác Anna Zsuzsanna. 2012. Eposzi ábrázoások az india művészetekben. 6-8. századi Gaṅgādhara és Gaṅgāvatāra ábrázolások Indiában. (Dezső Csaba)

Bakos Bettina. 2013. A zarándoklat szerepe a hinduizmusban. (Dezső Csaba)

Freund Zsuzsanna. 2013. Híres nők a Buddha korában. (Hidas Gergely)

Hermán Sára. 2013. A Rámájana és a Dzsátakák közötti párhuzamok. (Hidas Gergely)

Morvay Gergely. 2013. Az indoeurópai magánhangzórendszer és továbbélése a szanszkrit nyelvben. (Ittzés Máté)

Pásztori Zsuzsanna. 2013. Az étkezés az a vallás kapcsolata Indiában. (Dezső Csaba)

Simon Anna Gyöngyi. 2013. Mahádéví Varmá: Mérá parivár. Kísérletezés egy műfajjal. (Négyesi Mária)

Király Péter. 2014. A hindú-muszlim viszony megjelenése a kortárs hindí irodalomban. (Négyesi Mária)

Mosányi Bianka Karolina. 2014. Az indiai oktatás a 20-21. században. A nők helyzete az okatatási rendszerben Mamtá Kálijá regényének tükrében. (Négyesi Mária)

Száler Péter. 2013. Eljövendő istenségek Indiában. Kalki avatara. (Dezső Csaba)

Bodor Lóránd. 2014. Kālidāsa drámái. (Dezső Csaba)

Harag Anita. 2014. Nővé vált lányok, eszközzé vált nők. Női sorsok Szaádat Haszan Mantó novelláiban. (Négyesi Mária)

Fehér Olívia. 2014. A szanszkrit igetőképzések indoeurópai alapjai. A perfectumtő. (Ittzés Máté)

Szivák Júlia. 2014. Kommunikációs erőszak. Muszlim és hindú narratívák. (Négyesi Mária)

Zvara Rita. 2014. Hindú túlvilághit. (Kiss Csaba)

Horváth Vince. 2015. Nőnek születni... Női karakterek a XX. századi indiai elbeszélésekben. (Négyesi Mária)

Kaifis Bence. 2015. A Mahájána buddhizmus Indiában. (Hidas Gergely)

Laczkó Ágnes Eszter. 2015. Hindú rítusok Balin. (Dezső Csaba)

Ferenczi Roland Imre. 2016. Az uralkodót védelmező rítusok az középkori Dél-Indiában. A rājarakṣā rítus a śaiva siddhānta Dīptāgama alapján. (Dezső Csaba)

Prajczer Lilla. 2016. Kr̥ṣṇa alakja a szanszkrit és hindí nyelvű bhakti irodalomban. A Kr̥ṣṇa-bhakti bemutatás Sǔrdās versei alapján. (Dezső Csaba)

Csordás Domonkos. 2017. A nakṣatrák megjelenése a hindú asztrológiában. (Dezső Csaba)

Dolnik Viktória. 2018. Az 1943-as bengáli éhínség Chittoprosad Bhattacharya művészetének tükrében. (Renner Zsuzsanna)

Jakab Eszter Júlia. 2018. Sārnāth kulturális öröksége az indiai szöveges és művészeti hagyományban. (Renner Zsuzsanna)

Horváth Máté. 2018. A Parallel Cinema hatása a populáris hindí filmre. (Vajdovich Györgyi)

Supán Roxána. 2018. A madrászi örmény közösség jelentősége. (Zsigmond Benedek)

Várszegi Botond. 2019. Kālidāsa Śakuntalā felismerése című drámájának elemzése. (Dezső Csaba)

Páll Szabolcs. 2019. Bhairava megjelenése a hindú ikonográfiában és mitológiában. (Dezső Csaba)

Füstös Bence. 2020. Az indiai vidék ábrázolása Phaṇīśvarnāth Reṇu novellisztikájában. (Négyesi Mária)

Kocsis Petra. 2020. Hindítanulás magyar anyanyelvűként. (Sági Péter)


Indológiához kötődő további dolgozatok


Főiskolai és BA-képzés

Lamár Lilla. 1998. India és Magyarország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai az 1980-as és 1990-es években. (Ladányi Éva; Külkereskedelmi Főiskola, nemzetközi kommunikáció)

Jukić Ivana. 2011. The Sepoy Mutiny. A Watershed in the History of British-Indian Relations (Szipojlázadás. Brit-indiai kapcsolatok nagy mérföldköve). (Lojkó Miklós; ELTE, angol nyelv és irodalom)

Molnár Krisztina. 2012. Védikus istennőalakok. Hajnalo hajnala: A pluralis interpretációja a védikus Uṣas istennő himnuszaiban. (Kiss Csaba; KRE, vallástudomány)

Pajor Sándor. 2012. A nyāya iskola érvelési rendszerének fejlődése Gautamától Vātsyāyanáig. (Ruzsa Ferenc; KRE, vallástudomány)

Trestyánszky Lívia. 2012. A szúfizmus Indiában: A Csistíjja rend. Az indiai textilkereskedelem jelentősége Indonéziában: Textilek az indonéz királyi udvarokban. (ELTE, arab nyelv és irodalom)

Jancsó Dorottya. 2018. A ghazal megjelenése a populáris hindí filmekben. (Vajdovich Györgyi; ELTE, filmelmélet-filmtörténet)


Osztatlan és MA-képzés

Körtvélyesi Tibor. 1996. Szanszkrit nyelvtanok latinul. Az első, európaiak által írt szanszkrit grammatikák története. (Töttössy Csaba; ELTE, latin nyelv és irodalom)

Szalai Gergely Vince. 2003. Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren túlra. Indiakép a középkori orosz irodalomban. (Filippov Szergej; ELTE, orosz nyelv és irodalom)

Péntek Tímea. 2010. Tudatos teremtő vagy öntudatlan ősforrás? Sankara Brahman-bizonyítása a szánkja prakriti-elmélet cáfolatán keresztül. (Kiss Csaba, Vassányi Miklós; KRE, vallástudomány)

Simon Anna Gyöngyi. 2015. "Indián kívül a krikett tart össze minket". Antropológiai kutatás egy budapesti indiai közösségben. (Bisztrai Márton; ELTE, kulturális antropológia)


Doktori értekezés

ELTE, kandidátusi
Karsai György. 1988. Euripidés költői világképe (a peloponnésosi háború elején a Hippolytos stephanéphoros tükrében).