Felvételizőknek

Felvételizőknek

Felvételizőknek

Isten hozta a kedves Érdeklődőt!
नमस्ते, सुस्वागतम् ! Namaszté, szuszvágatam!


India – itt és a környező dél-ázsiai országokban él ma az emberiség több mint ötöde – világszerte egyre több embert tesz kíváncsivá.

Ez a „kontinensnyi ország” a 21. században a világgazdaság és nemzetközi politika több és több területén válik egyre fontosabb tényezővé, következésképp hazánk Kőrösi Csoma Sándor, Stein Aurél, Baktay Ervin és számos más honfitársunk nyomdokain ma sem ma­radhat el megismerésében.

Tanszékünk örömmel várja mindazon diákok jelentkezését, akik egy klasszikus és egy modern nyelv, a szanszkrit és a hindí elsajátítása révén kívánják feltárni Dél-Ázsia gazdag kultúrájának számtalan rétegét. A nyelvtanulás útja sok szorgalmat és kitartást, türelmet és odaadást kíván, de azok az eltökélt hallgatók, akik ezt az utat örömmel vá­lasztják, bejáratossá válnak a „szavak birodalmába”: jutalmul az irodalom, az írott és más hordozójú szövegek (akár a zene, színház s tánc), valamint általánosabban a művészetek jó értésének – értelmezésének és értékelésének a képességét nyerik. Ez a képesség, továbbá az interkulturális kommunikáció ismerete később a gazdaság kreatív területein, illetve az üzleti életben is kinek-kinek a hasznára válik.

Itt a klasszikus indiai témájú tanulmányokhoz kapcsolódó mintaórát tekinthetnek meg tanszékvezetőnktől, Dr. Ittzés Mátétól:

A magyar indológusok az Indiával foglalkozó tudósok és szakemberek nemzetközi csa­lád­jának tagjai. Mivel azon diákoknak, akik – nálunk vagy másutt – mesterképzésben kí­vánják folytatni tanulmányaikat, minden alkalommal tanácsoljuk, hogy valamely ösztöndíjjal egy tanévet töltsenek el Indiában vagy egy másik ország választott tan­intézményében, hall­ga­tó­ink a külföldön eltöltött idő minden előnyével is gazdagodhatnak, mint: magabiztos tu­do­má­nyos igényű nyelvtudás több idegen nyelven és széles látókör, világlátott élet­szem­lélet.

A hároméves alapképzés első felében, körülbelül az első három félév során igen szorgalmas, eltökélt tanulás eredményként a diákok elsajátítják azokat a nyelvi alapokat, amelyekre a második három félévben a szakmai ismeretek épülhetnek. Olyan leendő hallgatókra számítunk, akik az idegen nyelvek tanulását már a középiskolában is felüdítő tevé­kenységnek, egyféle rejtvényfejtésnek találták, könnyedén tanulják egy másik nyelv szavait, tisztában vannak a nyelvtan alapfogalmaival és nem szégyellősek szóban kifejezni magukat. Ideális esetben egy külföldön töltött év után, a kétéves mesterképzés célja már az, hogy a fiatal felnőtt az itt szerzett tudás révén tu­do­má­nyos tevékenységre is alkalmassá váljék. A PhD-képzés legfonto­sabb követelménye, hogy a szellemi kiteljesedés mellett az elvégzett munka kiváltsa a szakma nemzetközi tagjainak érdeklődését.


Gólyák, FIGYELEM! Karunkon a tanév első órái rendszerint szeptember második hetében kezdődnek, azonban már az első, ún. regisztrációs héten tartunk szakos tájékoztatót, amelyen lényeges részt venniük, hiszen csapatépítő jelentőséggel is bír. Legyenek kedvesek ellenőrizni, hogyan alakul a tanév rendje, és időben érdeklődni nálunk a tájékoztató időpontjáról.
Az alapképzésre jelentkezőket különösen bátorítjuk, hogy a beiratkozásig ismerkedjenek meg az alábbi olvasmányokkal és filmekkel:


Ajánlott könyvek

  1. Baktay Ervin (szerk.): Indiai regék és mondák. Móra Könyvkiadó, Budapest 2004. (többször is kiadták)
  2. Bangha Imre: Költők és koldusok között – Indiai napló 2001-2017. L'Harmattan Kiadó, Budapest 2019.
  3. Mesefolyamok óceánjaVálogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból. Európa Könyvkiadó, Budapest 1982.
  4. Baktay Ervin: India művészete. Képzőművészeti Alap, Budapest 1981. (többször is kiadták)
  5. Veronica Ions: Indiai mitológia. Corvina Kiadó, Budapest 1991.

Ajánlott filmek – egy csepp a remek indiai filmek tengeréből

  1. Love Per Square Foot (2018)
  2. Badhai Ho!  (Badháí hó, 2018)
  3. Sir  (2018)
  4. DDLJ  (Dilválé Dulhanijá Lé Dzsáéngé, 1995)