BA-képzés

BA-képzés

BA-képzés
Kezdetben érdemes elolvasni felvételizőknek szóló tájékoztatónkat.

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak (BA) indológia szakirányú képzésében a szanszkrit és hindí nyelvek azonos hangsúlyt kapnak. Tanegységlista  Záróvizsga & szabályzatok

Szemináriiumi dolgozatok és a szakdolgozat készítésénél követendő irányelvek.

A kulcs India három és fél évezredes szellemi örökségének feltárásához kétségtelenül a szanszkrit nyelv megismerése. Ennek a latinnal és göröggel rokon óind irodalmi nyelvnek a tanulmányozása révén nemcsak a klasszikus indiai kultúra szellemi kincseivel gyarapod­hatunk, hanem világossá válik számunkra, mi és miként él tovább e régi művelt­ségből, amely újból és újból megihleti a ma emberét.

Noha Dél-Ázsia főleg az angol nyelv közvetítésével tart kapcsolatot a világ más tájaival, e hatalmas térség mintegy harminc nagy nyelve közül a hindí köti össze a lakosság leg­nagyobb, egyre nagyobb részét egymással. Aki a mai indiaiak gondolkodásmódjához és lel­kü­letéhez, mindennapjaihoz vagy üzleti életéhez szeretne sikerrel közel kerülni, annak ezt a nyelvet mindenképpen el kell sajátítania.

Nyelvi, filológiai, filozófiai, művészet-, vallás-, irodalom- és kultúrtörténeti órák mellett a tanszék időnként urdú, páli és tamil vonatkozású kurzusokat is kínál India kultúrájának minél szélesebb körű bemutatásáért.

Itt a klasszikus indiai témájú tanulmányokhoz kapcsolódó mintaórát tekinthetnek meg tanszékvezetőnktől, Dr. Ittzés Mátétól:

Jellemző érdeklődési kör szerint az Indológia BA-képzés (120 kredit) mellé a karon kínált minor képzések (50 kredit), valamelyest fontossági sorrendben:

Klasszikus India >


A selyemút kultúrái
Buddhizmus
Délkelet-ázsiai kultúrák
Tibeti
Filozófia
Esztétika
Irodalomtudomány
Művészettörténet

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern India >


Iranisztika (perzsa)
Kínai
Kreatív írás
Szerkesztői ismeretek
Filmelmélet és filmtörténet
Irodalomtudomány
Művészettörténet
Kommunikáció és médiatudomány
Ügyvitel
Művelődéstudomány
Modern Ázsia
Kelet-ázsiai kultúrák
Iszlám művészetek
Arab
Nyelv- és beszédtudomány
Néprajz