PhD-képzés

PhD-képzés

PhD-képzés

A Nyelvtudományi Doktori Iskolán belül önálló indológia doktori program létesítéséről 2018. decemberében hozott döntést az ELTE Szenátusa. A képzés 2019. szeptemberétől mind magyar, mind pedig angol nyelven várja azon indológia mesterfokozattal már rendel­ke­ző hallgatókat, akik önálló kutatást végezve kívánnak tudományos értekezést írni akár a klasszikus, akár a mai India, illetve Dél-Ázsia témakörében, különös hangsúllyal az indiai nyelveken és indiai filológián. A PhD-fokozat megszerzése előfeltétele a tudományos pálya­futásnak az indológia nemzetközi tudományterületén.

A doktori képzés két részből tevődik össze. Az első rész egy 120 kredit értékű, kétéves tanított és kutatásmódszertani képzés, amelynek során szövegkritikai, filológiai, indo­európai- s indo-árja nyelvtudományi, illetve konzultációs szemináriumokon vesz részt a hallgató. Ezt követi a kétéves kutatási és disszertációíró modul: ennek keretében a doktorandusz további 120 kreditért konzultációkon vesz részt, publikációkat (tudományos közleményeket, cikkeket) ír, konferenciákon vesz részt, továbbá terepmunkán vagy olyan tevékenységekben, mint a konferenciaszervezés. További 40 kredit a tanszékünk indológia BA- és MA-képzésében való oktatói munka révén szerezhető.

Képzési program. Az értekezés írására vonatkozó, illetve a képzést érintő általános szabályzatok megtalálhatók az ELTE, valamint a Bölcsészettudományi Kar és a Nyelv­tudományi Doktori Iskola honlapjain.